Każdy rok to 365 dni pracy dla Klientów

Działamy już ponad 60 lat. Jesteśmy trwałym elementem lokalnej społeczności  ( i przedsiębiorczości). Ufają nam kolejne pokolenia klientów, którzy znają nas osobiście.

Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej o nas jeszcze więcej ( w tym inwestorów), co roku przygotowujemy raport.

Każdemu raportowi towarzyszy opinia Biegłego Rewidenta, eksperta spoza banku weryfikującego jakość raportu.


Zobacz raporty roczne SBR Bank


2022

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Bank za 2022 rok2021

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Bank za 2021 rok2020

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Bank za 2020 rok
2019

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Bank za 2019 rok
2018

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument 

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Bank za 2018 rok
2017

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Bank za 2017 rok
2016

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Bank za 2016 rok

2015

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta

Pobierz dokument 

Sprawozdanie Zarządu z działalności SBR Bank za 2015 rok
2014

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
2013

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta
2012

Sprawozdanie finansowe

Pobierz dokument

Opinia Niezależnego Biegłego Rewidenta