Wszystkie ważne numery, kody i adresy

W tym miejscu zebraliśmy wszystkie oficjalne informacje o banku. Gdybyś potrzebował jakichkolwiek dodatkowych danych, czuj się swobodnie pytając o wszystko.

Jesteśmy w pełni transparentni i do Twojej dyspozycji:


Dane banku:

Spółdzielczy Bank Rozwoju
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
18-210 Szepietowo

NIP 7220002565  |  REGON 000494479  |  KRS 0000108786

  • Kod SWIFT* POLUPLPR

* Numer/kod SWIFT banku potrzebny jest przy przelewach zagranicznych. Służy międzynarodowej identyfikacji danej instytucji finansowej. Zwany jest też numerem lub kodem BIC. Najczęściej towarzyszy numerowi IBAN, czyli numerowi rachunku.


Opis do umów:

Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, kod pocztowy 18-210, zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

NIP 722-000-25-65, REGON 000494479, KRS 0000108786.