Nadzór nad satysfakcją każdego Klienta

Dobre rezultaty biorą się z dobrych decyzji,
a dobre decyzje - z porozumienia.

Dlatego uważnie omawiamy każde działanie banku, tak, by klient zawsze wiedział, w jakim kierunku idziemy, i był z tego kierunku zadowolony.

Co nadzoruje? Przede wszystkim satysfakcję Klienta.

Oto Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju.

Cezary Ołdakowski
Przewodniczący RN
Dariusz Kostro
Zastępca Przewodniczącego RN
Eugenia Hanna Porowska
Sekretarz RN
Władysław Kostro
członek RN
Henryk Płoński
członek RN
Wiesław Brzozowski
członek RN
Antoni Andrzej Wojno
członek RN
Krzysztof Kunicki
członek RN
Waldemar Wyszyński
członek RN