Nadzór nad satysfakcją każdego Klienta

Dobre rezultaty biorą się z dobrych decyzji,
a dobre decyzje - z porozumienia.

Dlatego uważnie omawiamy każde działanie banku, tak, by klient zawsze wiedział, w jakim kierunku idziemy, i był z tego kierunku zadowolony.

Co nadzoruje? Przede wszystkim satysfakcję Klienta.

Oto Rada Nadzorcza Spółdzielczego Banku Rozwoju.

Zdzisław Kraszewski
przewodniczący RN
Wiesław Kozłowski
członek RN
Wiesław Brzozowski
zastępca przewodniczącego RN
Cezary Ołdakowski
członek RN
Henryk Płoński
sekretarz RN
Eugenia Hanna Porowska
członek RN
Stanisław Radziszewski
członek RN
Władysław Kostro
członek RN