Zarządzanie doskonałością każdego dnia

Kierunek, który wytycza Rada Nadzorcza, realizuje Zarząd
(a wraz z nim każdy pracownik SBR Bank).

Wiemy, co chcemy osiągnąć, i wiemy, jak to zrobić.
Klienci oczekują od nas doskonałości, a my dostarczamy ją każdego dnia.

Przedstawiamy Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju:

Tomasz Gromada
Prezes Zarządu
Leszek Szafara
Wiceprezes Zarządu
Dariusz Piotr Gąsior
Wiceprezes Zarządu