Polityka Prywatności serwisu internetowego  SBR Bank

Właścicielem Serwisu www.sbrbank.pl jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie (SBR Bank), ul. Kardynała Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000108786, NIP 722-000-25-65, REGON: 000494479.
Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez SBR Bank, stąd też dokładamy wszelkich starań, aby serwis https://www.sbrbank.pl ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i kontakt z SBR Bank za pomocą wypełnianego na stronie formularza. 

SBR Bank informuje, że poruszanie się po stronie www.sbrbank.pl jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie plików cookies (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce plików cookies) oraz innych podanych dobrowolnie danych osobowych. 

Dane, o które będziesz proszony w formularzach zgłoszeń są niezbędne do skontaktowania się Tobą przez pracownika infolinii w celu określonym przez Ciebie w treści zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi jednak wykonanie złożonej przez Ciebie dyspozycji kontaktu ze strony SBR Bank .

Informacje o Administratorze danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy SBR Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie. SBR Bank odpowiada za ich przetwarzanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa. W sprawach ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z  Bankiem w placówkach sprzedażowych, pod numerem telefonu 86 276 32 00  lub z Inspektorem ochrony danych pod adresem poczty elektronicznej: iod@sbrbank.pl
Szczegółowa informacja dotycząca przetwarzania przez SBR Bank danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Banku, w zakładce „RODO” http://www.sbrbank.pl/s,rodo,494.html

W jakim celu przetwarzamy dane?

- w celu umożliwienia weryfikacji tożsamości klientów i przesłania im materiałów marketingowych,
- doskonalenia produktów i usług oferowanych przez SBR Bank,
- zapobieganiu oszustwom, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu,
- zapewnieniu bezpieczeństwa usług finansowych świadczonych przez SBR Bank.
W przypadku marketingu bezpośredniego możemy wysłać do naszych klientów ofertę produktów i usług oferowanych przez Bank dostoswanych do ich potrzeb i zainteresowań, określonych na podstawie informacji uzyskanych przez pracownika infolinii SBR Bank, kontaktującego się Tobą w związku z zapytaniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stornie SBR Bank. Przekazanie oferty następuje w sposób, na który wcześniej wyrazisz zgodę. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych ofert i informacji handlowych.

Jakie dane zbieramy?

SBR Bank zbiera dane osobowe użytkowników Internetowych stron SBR Bank którzy mogą być obecnymi oraz potencjalnymi klientami. Zbierane dane dotyczą aktywności użytkowników. 
Daną osobową jest informacja przy pomocy której SBR Bank może zidentyfikować klienta. SBR Bank nie zbiera danych wrażliwych, danych dotyczących przekonań politycznych lub religijnych, danych na temat zdrowia czy pochodzenia etnicznego.
Odwołania do innych stron internetowych aniżeli strona www.sbrbank.pl
SBR Bank nie odpowiada za zasady ochrony prywatności stosowane przez właścicieli innych stron niż www.sbrbank.pl, do których linki znajdują się na stronie SBR Bank. Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

Zmiany Polityki Prywatności

SBR Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do SBR Bank obowiązuje aktualna „Polityka Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności SBR Bank będzie informować na stronie internetowej www.sbrbank.pl.