02.06.2021

Zebranie Przedstawicieli 2021

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju, na podstawie § 34 ust. 1 pkt. 6, w związku z § 22 ust. 1 Statutu, zwołuje Zebranie Przedstawicieli na dzień 24 czerwca 2021 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w Szepietowie, w lokalu restauracji „Słowiańska”, przy ul. Głównej 26.


Proponowany porządek obrad