07.07.2021

Stawki prowizyjne w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla MŚP

W imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego Informujemy, że w związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla funkcjonowania MŚP:

  1. stawka opłaty prowizyjnej należna do zapłaty za okres roczny gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego udzielonej w ramach umowy portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) / portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD-KFG) w terminie do 31 grudnia 2021 r. wynosi 0%.
  2. stawka rocznej opłaty prowizyjnej należna do zapłaty na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji Cosme wynosi 0,7% od kwoty gwarancji jeżeli umowa kredytowa została podpisana do 31 grudnia 2021 r.