Bardzo pomocny, bardzo rodzinny.

Rachunek Rodzinny to konto do szczególnych zadań. Służy do wszelkiego rodzaju rozliczeń socjalnych. Mogą na niego wpływać wyłącznie:

  • świadczenia z Programu Rodzina 500+
  • świadczenia rodzinne
  • świadczenia z pomocy społecznej
  • świadczenie wychowawcze

i inne świadczenia niepodlegające egzekucji.


Jest to więc swego rodzaju platforma do rozliczeń państwa z obywatelem, który ma otrzymać świadczenie. Aby móc odbierać wpłaty na konto bądź gotówką, musisz posiadać Rachunek Rodzinny. Na szczęście w SBR Bank jego założenie jest równie proste, a prowadzenie równie ekonomiczne jak przy innych kontach.

Rodzinne podejście do kosztów

Koszty prowadzenia Rachunku Rodzinnego są tak niskie, jak to tylko możliwe:
0 zł
otwarcie i prowadzenie konta
0 zł
wypłaty w kasie
0 zł
za przelewy przez Internet
0 zł
za wydanie i użytkowanie karty płatniczej

SBR Bank to Bank dobry dla rodziny, i rodzinnie przyjazny. Zapraszamy!

Zapytaj o Rachunek Rodzinny

Jak otworzyć Rachunek Rodzinny?

Do otwarcia Rachunku Rodzinnego potrzebne są dowód osobisty oraz dokument urzędu wypłacającego z decyzją o przyznaniu świadczenia i numerem konta, z którego to świadczenie będzie wypłacane. Zajdź do nas w wolnej chwili, nawet, jeśli świadczenia spodziewasz się dopiero za jakiś czas. Dokładnie opiszemy Ci sposób działania tego konta i pokażemy, jak się nim wygodnie posługiwać. Jeśli nie zakładasz na razie konta, tu możesz poznać szczegóły lub spytać o inne produkty.

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store