29.09.2020

Zmiany w Taryfie opłat i prowizji bankowych Podmioty Gospodarcze i Gospodarstwa Rolne.

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że od dnia 1 października 2020 r. SBR Bank wprowadza zmiany w Taryfie Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe Spółdzielczego Banku Rozwoju Podmioty Gospodarcze i Gospodarstwa Rolne.

Najistotniejsze zmiany w Taryfie dotyczą następujących obszarów:

1.  Obsługa rachunków rozliczeniowych:

  • obniżenie opłaty za transgraniczne transakcje płatnicze przy użyciu karty VISA EUR do płatności gotówkowych w ramach EOG;
  • wprowadzenie nowej opłaty za:

- likwidację rachunku bieżącego w ciągu 30 dni od daty otwarcia;

- zmianę Karty Wzorów Podpisów na wniosek Klienta;

- wydanie kserokopii umowy lub innych dokumentów na wniosek Klienta.

2. Obsługa rachunków lokacyjnych:

  • zmiana prowizji za kolejne wypłaty  - wprowadzono stałą stawkę niezależnie od kwoty i sposobu wypłaty - zrezygnowano z pobierania dodatkowych opat w przypadku wypłaty w formie przelewów (Elixir, Sorbnet itp.).

3. Kredytów:

  • podwyższenie prowizji za rozpatrzenie wniosku oraz udzielenie, podwyższenie, odnowienie kredytów,
  • wprowadzenie opłaty za:

- sporządzenie wniosku o wykreślenie hipoteki / wykreślenie zastawu z rejestru zastawów;

- przeprowadzenie inspekcji u Klienta / inspekcji nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia/kredytowania przed udzieleniem kredytu oraz w ramach monitoringu w trakcie trwania umowy;

- wydanie kserokopii umowy kredytowej, innych dokumentów na wniosek Klienta.

 

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian:

TOiP za czynności i usługi bankowe SBR Bank Podmioty Gospodarcze i Gospodarstwa Rolne obowiązująca od 01.10.2020r.