09.11.2021

Zmiany w Tabeli Oprocentowania Produktów Bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej, z dniem 4 listopada 2021r. zostały podwyższone podstawowe stopy procentowe NBP, w tym: stopa redyskonta weksli o 0,79 pkt. proc., stopa referencyjna o 0,75 pkt. proc. i stopa lombardowa o 0,75 pkt. proc. Zmiana ta bezpośrednio wpłynęła na oprocentowanie kredytów oraz należności przeterminowanych.


Wysokość aktualnie obowiązującego oprocentowania zawarta jest w 
„Tabeli oprocentowania produktów bankowych Spółdzielczego Banku Rozwoju".