18.01.2021

Zmiany w Regulaminach dla klientów instytucjonalnych

Zmiany w Regulaminach dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Klienci,

uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie art. 3855 Kodeksu Cywilnego (KC), od dnia 1 stycznia 2021 r.  Spółdzielczy Bank Rozwoju wprowadza zmiany do: 

  1. Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych
  2. Regulaminu kart kredytowych dla klientów instytucjonalnych
  3. Regulaminu rachunków powierniczych.

Najistotniejsze zmiany w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych wynikające ze zmiany KC, to określenie zamkniętego katalogu możliwych powodów zamknięcia rachunku. Ponadto w Regulaminie zmienione zostały zapisy dotyczące rachunku VAT polegające na wykreśleniu katalogu możliwych uznań i obciążeń rachunku VAT i dodanie zapisu odwołującego się bezpośrednio do ustawy, doprecyzowano zapisy w zakresie zgłaszania reklamacji oraz zapisy o zarządzie sukcesyjnym. Dokonano również korekt redakcyjnych i legislacyjnych nie mających wpływu na treść merytoryczną Regulaminu 

Najistotniejsze zmiany do Regulaminu kart kredytowych to zmiana zapisów dotyczących przesłanek zmiany Taryfy opłat i prowizji bankowych – w przypadku ich wystąpienia, doprecyzowanie zapisów w zakresie zgłaszania reklamacji przez Klienta.

Najistotniejsze zmiany do Regulaminu rachunków powierniczych wynikające ze zmiany KC, to określenie zamkniętego katalogu możliwych powodów odmowy realizacji.