11.04.2023

Zebrania Grup Członkowskich Spółdzielczego Banku Rozwoju w 2023 roku

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju, zgodnie z postanowieniami § 37 ust. 6 i 7 Statutu, zawiadamia Członków Banku, że Zebrania Grup Członkowskich, poprzedzające Zebranie Przedstawicieli, odbędą się według następującego harmonogramu: