25.10.2022

Wydłużenie okresu ważności debetowych kart płatniczych

Spółdzielczy Bank Rozwoju informuje, że:

  1. po dniu 02 listopada 2022 r. wszystkie karty debetowe VISA / MaterCard (dla klienta indywidualnego oraz klienta instytucjonalnego) będą wydawane / wznawiane z okresem ważności 5-lat.

  2. zmianie uległy:
  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych  dla osób fizycznych - sprawdź
  • Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków  bankowych dla klientów instytucjonalnych - sprawdź