10.10.2022

Stopa bazowa SBR Bank

Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie informuje, że zgodnie z Uchwałą Zarządu SBR Bank
nr 46/2/2022 z dnia 07.10.2022r. stopa bazowa SBR Bank od dnia 15.10.2022 r. przyjmuje wartość stopy referencyjnej NBP i na dzień sporządzenia niniejszej informacji wynosi 6,75%.