SBR BANK mecenasem Spółdzielni Uczniowskiej "COMPANY" w Ostrołęce


Spółdzielczy Bank Rozwoju objął patronatem działalność Spółdzielni Uczniowskiej „COMPANY”, która funkcjonuje od 2010 przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce.

 

SU „COMPANY” jest prężnie działającą organizacją uczniów znaną w środowisku lokalnym, współpracującą z podmiotami działającymi na terenie powiatu ostrołęckiego i miast ościennych. Zajmuje się świadczeniem usług, produkcją, handlem, niesieniem pomocy finansowej dla najbiedniejszych uczniów, wspomaganiem działalności lokalnych instytucji oraz pracą na rzecz swojej szkoły.

 

Jesteśmy przekonani, że wsparcie aktywności SU „COMPANY” przez Spółdzielczy Bank Rozwoju jako opiekuna Spółdzielni Dorosłych będzie sprzyjał rozwojowi i kształtował postawy przedsiębiorczości wśród uczniów.

 

www.zsz3.ostroleka.pl

 

 

SBR BANK w gronie założycieli STOWARZYSZENIA ODKRYWCY DIAMENTÓW


Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju Krzysztof Radziszewski znalazł się w gronie przedstawicieli kilkunastu firm, które powołały do życia Stowarzyszenie Odkrywcy Diamentów. Celem organizacji jest wsparcie młodych ludzi w rozwoju z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, designu, matematyki oraz zarządzania.
 

Stowarzyszenie zostało powołane z inicjatywy Politechniki Białostockiej. Organizację założyli przedstawiciele kilkunastu dużych firm, które mają swoje siedziby w województwie podlaskim. Jednym z członków założycieli jest Prezes Zarządu SBR Bank – Krzysztof Radziszewski. Prezesem Stowarzyszenia został Rektor Politechniki Białostockiej prof. Lech Dzienis.
 

Głównym celem Stowarzyszenia, zgodnie z przyjętym statutem, jest „umożliwienie i ułatwienie młodym ludziom z województwa podlaskiego zaprezentowania swoich umiejętności w świecie z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii, designu, matematyki oraz zarządzania.” Stowarzyszenie ma fundować stypendia i wspierać realizację konkretnych innowacyjnych projektów realizowanych przez zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wsparcie trafi także do „diamentów”, które podejmą się studiowania lub już studiują na Politechnice Białostockiej.

 

 

CZYTAM WIĘC WIĘC WIEM - SBR Bank Mecenasem Wiedzy

 


Spółdzielczy Bank Rozwoju po raz kolejny, w ramach kampanii społecznej CZYTAM WIĘC WIEM, wspiera i promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży. Na rok szkolny 2014/15 SBR Bank ufundował Szkole Podstawowej  NR 12 w Białymstoku prenumeratę lokalnych dzienników (KURIER PORANNY i GAZETA WSPÓŁCZESNA) oraz  tygodnika WIEM NAUKA POLSKA ŚWIAT.

 

Kampania społeczna CZYTAM WIĘC WIEM jest realizowana przez Media Regionalne Sp. z o.o. - wydawcę dwóch największych dzienników lokalnych na Podlasiu. Skierowana jest do uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa podlaskiego, a jej celem jest przede wszystkim promocja czytelnictwa.


Mecenasi Wiedzy, fundujący poszczególnym szkołom prenumeratę dzienników i specjalnie skierowanego do dzieci i młodzieży tygodnika naukowego WIEM NAUKA POLSKA ŚWIAT,  przyczyniają się do rozwoju czytelnictwa oraz wspierania edukacji.

 

 

 

PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ – staże zawodowe w SBR Bank

 

Spółdzielczy Bank Rozwoju współpracował z Fundacją Edukacji i Twórczości w realizacji projektu pod nazwą PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ. W ramach projektu uczennica V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku odbyła staż zawodowy w jednym z białostockich oddziałów SBR Bank.

 

Była to pierwsza edycja projektu PEWNYM KROKIEM W PRZYSZŁOŚĆ,  współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W czasie trwania projektu ponad 40 uczniów V LO w Białymstoku odbyło w okresie wakacyjnym staże zawodowe u wybranych pracodawców. Każdy z uczestników projektu przepracował na wybranym stanowisku min. 150 godzin i za swoją pracę otrzymał wynagrodzenie.

 

Celem stażu było zdobycie doświadczenia na rynku pracy – tak potrzebnego młodym ludziom w planowaniu ich ścieżki edukacyjno-zawodowej.

 

Stażyści uczyli się dokumentowania pracy oraz przeprowadzili analizę swoich możliwości, kompetencji i predyspozycji. Wnioski z analiz zostały zebrane w formie dokumentu  „Plan edukacyjno– zawodowy”, który z pewnością ułatwił wybór uczelni.  

 

 

 

 

CZYTAM WIĘC WIEM – podsumowanie kampanii społecznej

 

SBR Bank jako Mecenas Wiedzy wspierał przez cały rok szkolny 2013/14 akcję społeczną pod nazwą CZYTAM WIĘC WIEM. W ramach kampanii bank ufundował prenumeratę codziennej prasy Publicznemu Gimnazjum w Suwałkach.

 

Założeniem i głównym celem drugiej już edycji kampanii, której inicjatorem i organizatorem są Media Regionalne, była promocja czytelnictwa w szkołach województwa podlaskiego. Szkoły, dzięki wsparciu Mecenasów Wiedzy,  bezpłatnie otrzymywały roczną prenumeratę lokalnych gazet  w wersji papierowej i elektronicznej oraz dodatkowo specjalny tygodnik dedykowany uczniom i nauczycielom - „Wiem”.

 

Pobudzeniu czytelnictwa w ramach kampanii służyły również konkurs „Moje pasje, moje stypendium” oraz pisanie przez uczniów recenzji książek, które polecali oni innym do czytania. W drugiej edycji kampanii CZYTAM WIĘC WIEM udział wzięło niemalże 600 szkół z województwa podlaskiego oraz ponad 420 Mecenasów Wiedzy. SBR Bank, jako jeden z nich, ufundował roczną prenumeratę gazet Publicznemu Gimnazjum w Suwałkach. 

                                                     

 

 

 

Propagujemy i wspieramy rozwój przedsiębiorczości

BR Bank jest Mecenasem Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Białymstoku 
 

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP) działają w ramach Fundacji powołanej w 2004 roku. Jej zadaniem jest organizacja i rozwój innowacyjnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości na uczelniach całej Polski. Efektem działań podjętych przez Fundację AIP jest powstanie pierwszej w Polsce i zarazem największej w Europie sieci instytucji udzielających wsparcia na zasadzie preinkubacji i inkubacji pomysłów biznesowych. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości powstają w szczególności na obszarach o wysokim potencjale rozwoju. Oferują niezbędny i kompletny wachlarz narzędzi potrzebnych do otworzenia własnej firmy. Docelowo do 2015 roku ma ich powstać w Polsce 50.
 

W Białymstoku działają dwa Akademickie Inkubator Przedsiębiorczości. Zlokalizowane są przy Uniwersytecie w Białymstoku oraz Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania.  Ich celem jest zapewnienie sprzyjającego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi.
 

www.aipbialystok.pl

 

 

 

Działalność charytatwyna

FUNDACJA „POMÓŻ IM”

Spółdzielczy Bank Rozwoju jest zaangażowany w pomoc chorym i cierpiącym dzieciom. Wspomagamy białostocką Fundację „Pomóż Im”, która prowadzi Domowe Hospicjum dla Dzieci , a  także opiekuje się małymi pacjentami białostockiej kliniki onkologii dziecięcej. Główny obszar działalności Fundacji to opieka hospicyjna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi i wspieranie rodziców w leczeniu dzieci z chorobą nowotworową.

 

Hospicjum, które prowadzi Fundacja „Pomóż Im” to jedyne w województwie podlaskim domowe hospicjum dla dzieci. Mali pacjenci przebywają w swoich domach, otoczeni miłością bliskich, a lekarze i pielęgniarki do nich dojeżdżają. Pod opieką Hospicjum znajduje się na stałe ok. 30 nieuleczalnie chorych dzieci z całego województwa, w tym z małych i ledwo dostępnych w zimie i wczesną wiosną wsi. Pracownicy Hospicjum są na każde ich wezwanie 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Zapewniają swoim podopiecznym opiekę lekarską i pielęgniarską, rehabilitację, wsparcie psychologiczne i duchowe, a także leki, aparaturę medyczną i sprzęt rehabilitacyjny. Rocznie cały zespół Hospicjum odbywa ponad 5,5 tys. wizyt w domach małych pacjentów, pokonując ok.  240 tys. km, co odpowiada sześciokrotnemu okrążeniu ziemi dookoła równika.

 

Fundacja „Pomóż Im” opiekuje się także małymi pacjentami białostockiej kliniki onkologii dziecięcej, także tymi, którzy zakończyli już leczenie. Pomaga rodzicom w leczeniu i rehabilitacji dzieci, organizując m.in. turnusy rehabilitacyjne oraz refundując zakup leków. Fundacja stworzyła rodzicom warunki, dzięki którym mogą przebywać z dzieckiem na oddziale przez całą dobę. Wolontariusze Fundacji spędzają z małymi pacjentami czas: wspólnie świętują, bawią się i uczą. Fundacja aktywnie działa na rzecz tego, aby dzieci szybciej wyzdrowiały i uwierzyły w to, że mogą żyć jak ich rówieśnicy.

 

Sednem działań Fundacji „Pomóż Im” jest leczenie, rehabilitacja, walka z bólem oraz polepszanie jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci. Misją Fundacji jest również propagowanie w społeczeństwie wiedzy na temat nowotworów u dzieci, idei hospicjum domowego oraz wolontariatu.

 

Fundacja rokrocznie organizuje m.in. akcje: POLA NADZIEI (na rzecz opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi, ponad 100 przedszkoli i szkół partnerskich z całego woj. podlaskiego),  BAJKOWE POKOJE (remont i wyposażanie pokoi w domach podopiecznych) oraz kampanię społeczną DOBROCZYNNOŚĆ TO NASZA CODZIENNOŚĆ. Ponadto Fundacja organizuje turnusy rehabilitacyjne, kursy wolontariatu czy charytatywny bieg KOLORATON (25 kg kolorowych farb i dużo uśmiechu dla chorych dzieci).

 

Opieka hospicjum i pozostała działalność Fundacji  jest z perspektywy rodzin pacjentów bezpłatna.  Jako organizacja non-profit Fundacja utrzymuje się głównie z wpłat z tytułu 1% podatku, zbiórek publicznych i darowizn.

 

Zachęcamy do wsparcia Fundacji: KRS 0000 288 52

www.pomozim.org.pl

 


Wspieramy sport amatorski

SBR BANK SPRINT TEAM


SBR Bank aktywnie angażuje się w amatorski sport. Od roku 2014 jesteśmy oficjalnym sponsorem Sprint SBR Bank Team. To drużyna z wieloletnią tradycją, powstała z inicjatywy miłośników sportów rowerowych, którzy obecnie mają już na swoim koncie wiele sukcesów. Drużyna została ukierunkowana głównie na lokalny cykl Maratonów Kresowych - amatorską ligę rowerową w północno-wschodniej Polsce. W ramach maratonów odbywają się m.in. Mistrzostwa Podlaskiego Okręgowego Związku Kolarskiego.
 

Sprint SBR Bank Team tworzy ponad 20 zawodników, w tym dwie panie. Drużyna propaguje integrację międzynarodową – w zespole znajdują się bowiem zawodnicy z Litwy i Białorusi.
 

To nie pierwsze nasze doświadczenia „rowerowe”. W roku 2013 wspieraliśmy Milsport Team, drużynę aktywnie i z sukcesami startującą również w Maratonach Kresowych.
 

SBR Bank życzy zawodnikom połamania kół i wielu sukcesów na trasach maratonów!!!

 www.sprint-rowery.pl

 

 

Wspieramy lokalne inicjatywy i działania na terenach miast i gmin z terenu województwa podlaskiego


Złote Jabłko- SBR Bank przyjacielem szkoły w Jabłoni Kościelnej
 

SBR Bank został wyróżniony nagrodą „Złotego Jabłka” podczas  festynu rodzinnego zorganizowanego przy okazji obchodów  Święta Konstytucji 3 Maja w Jabłoni Kościelnej.

Organizatorem wydarzenia był Urząd Gminy Nowe Piekuty, tutejszy Zespól Szkół oraz Parafia p.w. Piotra i Pawła. Tradycją festynu w Jabłoni Kościelnej jest m.in. ogłoszenie laureata nagrody "Złotego Jabłka", przyznawanej przyjacielowi szkoły . W 2013 roku taką nagrodę odebrał SBR Bank – za współpracę i życzliwość.
Festyny rodzinne w Jabłoni Kościelnej mają 15-letnia historię. Odbywają się na nich  m.in. konkursy rodzinne, pokazy i turnieje  tańca towarzyskiego, spektakle teatralne, zawody sportowe i wiele innych atrakcji.

 

 

Na Własne Konto

 

SBR Bank zaangażował się w realizację projektu pod nazwą „NA WŁASNE KONTO” – jest to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych na terenie gmin wiejskich. Program służyć ma przybliżeniu wiedzy ekonomicznej oraz kształtować w młodych ludziach  postawy przedsiębiorczości  oraz pomagać w wyborze ścieżki edukacyjnej, a w przyszłości – zawodowej. W ramach programu uczniowie korzystają m.in. z dodatkowych (poza szkolnymi) zajęć z przedsiębiorczości i ekonomii. W różnych placówkach SBR Bank gościliśmy w ramach programu uczniów gimnazjów.  Poznawali oni m.in. funkcjonowanie banku „od wewnątrz”.

 

      

 

 

5 DUKATÓW POMOCY  

 

SBR Bank był partnerem akcji charytatywnej „5 DUKATÓW POMOCY”, z której dochód został przeznaczony na pomoc polskim dzieciom na Grodzieńszczyźnie. 

 

Akcja została zorganizowana przez Mennicę Polską Sp. Z o.o., Fundację Na rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz Fundację Polska Pomoc. Dukaty Lokalne,  wykonane z mosiądzu, można było  nabyć, jako cegiełkę okazanej pomocy dzieciom z polskich rodzin na Grodzieńszczyźnie.
Akcja odbyła się na terenie województwa podlaskiego  w okresie od 1 marca do 31 maja 2012 r.

 


 

 

Złote Serce – za wsparcie Hodyszewskich Dni Gimnazjalistów
 

Co roku w Hodyszewie (gmina Nowe Piekuty, woj. podlaskie) odbywają się Dni Gimnazjalistów, które przyciągają setki uczniów gimnazjów z całego województwa. Dwudniowe spotkanie służyć ma integracji młodzieży, propagowaniu zdrowego stylu życia oraz szerzeniu wiedzy o historii i kulturze regionu.

 

W 2011 roku Hodyszewskie Dni Gimnazjalistów przebiegały pod nazwą  "Obudzić w sobie dziecko".  W czasie dwudniowej imprezy młodzież wraz z opiekunami (17 drużyn i ponad 500 osób) pokonała 10 tras rajdowych, które przeniosły ich w czasy dzieciństwa ich dziadków i rodziców. Na trasach uczniowie mieli do wykonania zadania specjalne, a ponadto uczestniczyli w konkursie historyczno-literackim.  Młodzież uczestniczyła również w specjalnej mszy odprawionej dla nich w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Mszę celebrował ordynariusz diecezji łomżyńskiej bp Stanisław Stefanek.

 

 

 

 

 

 

Wsparliśmy ASY BIZNESU

 

SBR Bank zaangażował się we wsparcie organizacyjne krajowego zlotu i konkursu pod nazwą „Asy Biznesu” -  projekt wykorzystania potencjału gmin do rozwoju przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży wiejskiej. We wrześniu 2010 roku w Szepietowie spotkały się delegacje klubów młodzieżowych z całej Polski, działające w ramach Fundacji Edukacyjnej 4H. Uczestniczyły one w konferencji szkoleniowej oraz uroczystości podsumowania wyników krajowego konkursu na najlepszy projekt -przedsięwzięcie gospodarcze w gminie, wykonany przez młodzież. Wśród laureatów konkursu znaleźli się młodzi mieszkańcy Podlasia. W   kategorii tematycznej „Świadczymy usługi w naszej gminie" pierwsze miejsce zajął  Klub ŻAK z Szepietowa. W kategorii „Nasze produkty są najlepsze" II miejsce zajął również klub  z Szepietowa – AGROFEST. Natomiast klub MOCARZE,  także z Szepietowa, został wyróżniony w tej kategorii za projekt ulotki oraz promocję.

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.