Aktualizacja: Ogłoszony konkurs z dnia 10 listopada 2015 na sprzedaż gospodarstwa rolnego o pow 19.4694 ha położonego na terenie Gminy Szepietowo decyzją Zarządu zostaje unieważniony.
 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo ogłasza konkurs na sprzedaż:
 

 1. Gospodarstwa rolnego o powierzchni 19,4694 ha
  - w skład gospodarstwa wchodzą grunty rolne, las oraz budynki gospodarcze (dwie chlewnie, stodoła i garaż),
  - gospodarstwo położone jest na terenie Gminy Szepietowo.
   
 2. Wszyscy zainteresowani nabyciem w/w gospodarstwa mogą zgłaszać zapytania, względnie dokonać oceny stanu technicznego budynków po uprzednim skontaktowaniu się z osobą upoważniona do kontaktu – Dołęgiewicz Antoni tel. 691 481 558.
   
 3. Termin złożenia oferty - do dnia 24.11.2015 r. do godziny 12:00
  Miejsce złożenia oferty - Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo.
   
 4. Kryterium wyboru oferty stanowi cena w złotych.
   
 5. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej „Zakup gospodarstwa rolnego”.
   
 6. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju zastrzega sobie prawo do:
  - odwołania konkursu w każdym czasie oraz przesunięcia terminu składania ofert,
  - unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
   
 7. Wynik rozstrzygnięcia zostanie zamieszczony na stronie www.sbrbank.pl, ponadto składający najwyższą ofertę o jej wyborze zostanie powiadomiony pisemnie.


Zarząd SBR Bank


 •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.