UWAGA!!!

 

Od 1 lutego 2015 r. zostanie wyłączona funkcja płatności kartą przez internet. W celu aktywowania jej ponownie, należy obowiązkowo zgłosić się do Banku i ustalić limit transakcji internetowych oraz zaktualizować numer telefonu komórkowego do autoryzacji !!!

 

 

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2015 r. SBR Bank wprowadza zmiany dotyczące regulaminów i funkcjonowania kart debetowych i kredytowych w następującym zakresie:

 

1) wprowadzenia nowego sposobu przewalutowania transakcji międzynarodowych dla wszystkich kart VISA, który będzie przebiegał według następującego schematu: każda transakcja dokonana kartą VISA w walucie innej niż waluta rachunku bankowego, do którego została wydana, zostanie przeliczona przez VISA na walutę rachunku. Przy bezpośrednim przeliczaniu transakcji z waluty jej dokonania na walutę rachunku bankowego będzie doliczana prowizja Banku zgodnie z obowiązującą od 1 lutego 2015 r. Taryfą opłat i prowizji  za czynności i usługi bankowe w SBR Bank.

 

2) wprowadzenia zabezpieczenia 3D Secure, czyli sposobu potwierdzania transakcji internetowych, polegającego na podaniu przez Posiadacza rachunku/Użytkownika karty Hasła 3D Secure (Visa – pod nazwą Verified by Visa; MasterCard – pod nazwą MasterCard SecureCode) otrzymanego na zdefiniowany w Banku numer telefonu komórkowego, który stanowi dodatkowe zabezpieczenie transakcji dokonywanych w Internecie u akceptantów oferujących korzystanie z tego typu zabezpieczenia;

 

3) dodania limitu dla transakcji internetowych, który na dzień 1.02.2015r. będzie wyzerowany. W celu odblokowania płatności w Internecie, Posiadacz rachunku zobowiązany jest ustalić wysokość limitu transakcji internetowych dla wszystkich kart wydanych do rachunku bankowego bezpośrednio w placówce SBR Bank oraz każdy Użytkownik karty powinien aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym (www.kartosfera.pl).

 

4) zmiany limitu usługi cashback dla kart VISA z 200 zł na 300 zł.

 

Jednocześnie informujemy, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w SBR Bank  aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:

a) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
b) podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
c) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

 

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015 r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.
O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 W celu dostosowania zapisów do wymogów wynikających z Rekomendacji KNF dot. bezpieczeństwa płatności internetowych od  1 lutego 2015r. wprowadza się zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych”, „Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”, „Regulaminie kart kredytowych dla osób fizycznych”, „Regulaminie kart kredytowych Business”.

 

Posiadacz rachunku ma prawo, przed proponowaną datą wejścia zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.


Wierzymy, że proponowane zmiany przyczynią się do wzrostu Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań,  informacji udzielą pracownicy  w placówkach SBR Bank lub konsultanci  Infolinii  SBR Bank  pod numerem 801 500 180,  86 216 11 90.

 

 

http://www.sbrbank.pl/admin.php?module=Kategorie&edit=320Z wyrazami szacunku
Zarząd
Spółdzielczego Banku Rozwoju

Szczegółówe informacje niezbędne do przeprowadzenia przez Klientów Banku płatności internetowych kartą od dnia 1 lutego 2015 roku znajdują się:

dla Klientów Indywidualnych - TUTAJ

dla Firm i Instytucji - TUTAJ

dla Gospodarstw Rolnych - TUTAJ

 


  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.