15.05.2018

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych

Spółdzielczy Bank Rozwoju informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE)

nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.)

rozszerza się zakres wymaganych informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (przelewom).

 

Wszystkie dyspozycje dokonania przelewu krajowego lub zagranicznego bez względu na kwotę lub walutę i niezależnie od formy złożenia dyspozycji (papierowa lub elektroniczna) powinny zawierać następujące informacje:

 

·         numer rachunku zleceniodawcy (płatnika) oraz numer rachunku odbiorcy,

·         pełną nazwę / imię i nazwisko zleceniodawcy (płatnika),

·         pełną nazwę / imię i nazwisko odbiorcy,

·         pełny adres zleceniodawcy (płatnika): kraj, miasto, nazwa ulicy z numerem domu i lokalu, kod pocztowy,

           jeśli jest stosowany,

 

Przelewy z brakującymi lub błędnymi informacjami o zleceniodawcy (płatniku) lub odbiorcy, ze względu na obowiązki wynikające ze wskazanego powyżej Rozporządzenia mogą powodować:

 

·         opóźnienie w wykonaniu zleconego przelewu,

·         odrzucenie przelewu,

·         wstrzymanie przelewu,

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o dokładne uzupełnianie:

 

·         danych zleceniodawcy (płatnika) i odbiorcy w przypadku dyspozycji papierowych,

·         danych odbiorcy dla płatności dokonywanych za pośrednictwem bankowości internetowej (prosimy o sprawdzenie
         czy dane kontrahentów, które mają Państwo zapisane w swoich systemach lub w systemie bankowości internetowej naszego Banku są kompletne, tj. zgodne z powyższym zakresem danych).

 

Jednocześnie ze względu na obowiązek sprawdzania przez Bank kompletności danych zleceniodawcy (płatnika) i odbiorcy przelewu, zwracamy się o przekazanie kontrahentom lub osobom, od których otrzymują Państwo przelewy krajowe
i zagraniczne swoich pełnych danych, tj. imienia i nazwiska lub nazwy Państwa firmy, zgodnej z dokumentami rejestrowymi złożonymi w Banku (jeśli takich danych obecnie nie posiadają).