Kredyt hipoteczny z gwarancją BGK jako zabezpieczeniem spłaty

Planujesz zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego ale brakuje Ci środków na wkład własny wymagany przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny w banku?

Gwarancja wkładu własnego BGK jest właśnie dla Ciebie.
Całość formalności załatwisz u nas.

Dla kogo jest przeznaczony Gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Kredyt  jest udzielany przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego osobom spełniającym następujące warunki:
  1. osobom bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko – o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność (nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego);
  2. osobom posiadającym co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż:
    - 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci,
    - 75 m2 przy trójce dzieci,
    - 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci,
    - bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci.


Jaka wysokość wkładu własnego jest wymagana?


Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy można uzyskać bez wkładu własnego.
Maksymalny wkład własny wynosi 200.000 zł i nie więcej niż:
- 20% przy zmiennej stopie procentowej,
- 30% przy okresowo stałej stopie procentowej.

Jeśli wkładem własnym jest wyłącznie działka budowlana to koszt całej inwestycji
nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

Wkład własny wynosi maksymalnie 10% w przypadku korzystania z przywileju
(minimum dwójka dzieci) posiadania jednej nieruchomości mieszkalnej w momencie ubiegania się o kredyt.

Informacja o ryzyku wzrostu stóp procentowych

Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży uzależnionej od stosunku wartości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Marża może zostać obniżona w przypadku skorzystanie z oferty kredytu mieszkaniowego z dodatkowymi produktami/usługami. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), będąca wskaźnikiem referencyjnym, a administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawka WIBOR publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/, a jej wysokość określana jest na ostatni roboczy dzień kwartału kalendarzowego. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą WIBOR 3M.

W przypadku długoterminowego kredytu poziom stóp procentowych w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata Państwa kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Państwa możliwości finansowe.

Przed zawarciem umowy o kredyt Bank zachęca do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w wyborze oferty kredytowej. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącą składową oprocentowania zmiennego na dzień 31.12.2021r. wynosiła 2,54%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosiła około 20%.

Ponadto Bank zachęca do zapoznania się z:
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store