Kredyt hipoteczny z gwarancją BGK jako zabezpieczeniem spłaty

Planujesz zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego ale brakuje Ci środków na wkład własny wymagany przy wnioskowaniu o kredyt hipoteczny w banku?

Gwarancja wkładu własnego BGK jest właśnie dla Ciebie.
Całość formalności załatwisz u nas.

Dla kogo jest przeznaczony Gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Kredyt  jest udzielany przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego osobom spełniającym następujące warunki:
  1. osobom bezdzietnym i posiadającym 1 dziecko – o ile nie posiadają żadnej innej nieruchomości na własność (nieruchomości nie może posiadać także żadna inna osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego);
  2. osobom posiadającym co najmniej 2 dzieci – w ich przypadku akceptowane jest posiadanie jednej nieruchomości, o ile nie jest ona większa niż:
    - 50 m2 przy posiadaniu dwójki dzieci,
    - 75 m2 przy trójce dzieci,
    - 90 m2 w przypadku rodzin z czwórką dzieci,
    - bez limitu metrażowego dla rodzin z co najmniej 5 dzieci.


Jaka wysokość wkładu własnego jest wymagana?


Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy można uzyskać bez wkładu własnego.
Maksymalny wkład własny wynosi 200.000 zł i nie więcej niż:
- 20% przy zmiennej stopie procentowej,
- 30% przy okresowo stałej stopie procentowej.

Jeśli wkładem własnym jest wyłącznie działka budowlana to koszt całej inwestycji
nie może przekroczyć 1.000.000 zł.

Wkład własny wynosi maksymalnie 10% w przypadku korzystania z przywileju
(minimum dwójka dzieci) posiadania jednej nieruchomości mieszkalnej w momencie ubiegania się o kredyt.

Informacja o ryzyku wzrostu stóp procentowych

Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży uzależnionej od stosunku wartości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Marża może zostać obniżona w przypadku skorzystanie z oferty kredytu mieszkaniowego z dodatkowymi produktami/usługami. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), będąca wskaźnikiem referencyjnym, a administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawka WIBOR publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/, a jej wysokość określana jest na ostatni roboczy dzień kwartału kalendarzowego. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą WIBOR 3M.

W przypadku długoterminowego kredytu poziom stóp procentowych w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata Państwa kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Państwa możliwości finansowe.

Przed zawarciem umowy o kredyt Bank zachęca do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w wyborze oferty kredytowej. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącą składową oprocentowania zmiennego na dzień 31.12.2021r. wynosiła 2,54%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosiła około 20%.

Ponadto Bank zachęca do zapoznania się z:
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store