To świadczenie, które otrzymasz na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca.  Niezależnie od dochodu rodziny, wyniesie w sumie do 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko. Jako rodzic dziecka możesz zdecydować czy chcesz otrzymywać świadczenie
w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez:

  • portal Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  • bankowość elektroniczną SBR Bank

Jak złożyć wniosek o świadczenie w systemie bankowości internetowej SBR Bank?

Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
Wybierz opcję
"Rodzinny Kapitał Opiekuńczy"
Otwórz
"Nowy wniosek"
System wypełnia dane osoby składającej wniosek- sprawdź poprawność danych!
(jeśli są niewłaściwe przed złożeniem wniosku skontaktuj się z bankiem w celu ich aktualizacji)
Złóż oświadczenie,
że jesteś osobą uprawnioną do składania wniosków
Wypełnij wniosek stosując się do poleceń
i wskazań
Po zakończeniu wniosek będzie dostępny
w zakładce "Złożone wnioski"

Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy podejmuje ZUS. Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim Klientom złożenia wniosku.

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store