SBR Bank: Pośrednik, gwarant i partner dla obu stron.

Rachunek powierniczy to most między dwiema stronami umowy. Buduje i pilnuje go bank.

Na takim moście spotykają się partnerzy, by w zaufaniu dopełnić warunków umowy. Gdy wszyscy są zadowoleni, bank, jako pośrednik, wypłaca odpowiedniej stronie zgromadzone środki.

To sprawdzony od stuleci mechanizm, na którym opierają się poważne biznesy na całym świecie.

Udział strony trzeciej - w tym przypadku SBR Bank jest dla podpisujących umowę dodatkową gwarancją sprawnego przeprowadzenia całej transakcji.

Prowadzimy rachunki powiernicze dla firm bardzo różnego rozmiaru i specjalizacji, również walutowe.

Możesz powierzyć nam dowolne zadanie.

Bank jako trzecia, „bezstronna strona” transakcji

Wprowadzenie rachunku powierniczego jako zabezpieczenia transakcji to szereg korzyści:
  • zabezpieczenie przed niewywiązywaniem się z umowy (środki są dostępne wyłącznie po spełnieniu warunków uzgodnionych wcześniej z bankiem)
  • większa wiarygodność dla obu stron
  • bezpieczeństwo wypłaty po spełnieniu warunków umowy
  • środki są chronione przed zajęciem egzekucyjnym i przed włączeniem do spadku
  • możliwość prowadzenia rachunku w PLN, EUR, GB, CH
  • rachunek działa tylko przez określony w umowie czas

Profesjonalny i uniwersalny

Rachunek powierniczy w SBR Bank może być stosowany w transakcjach różnego typu: kupno/sprzedaż nieruchomości, towarów lub usług, z pośrednikiem lub bez pośrednictwa.

Powiernik to ktoś, komu ufasz. Na przykład sprawdzony od lat bank.

Jak otworzyć rachunek powierniczy?

Podmiot chcący otworzyć rachunek powierniczy powinien posiadać konto biznesowe w SBR Bank, przedstawić umowę powierniczą z drugą stroną, która zaakceptuje na piśmie jej postanowienia.

Pytaj swobodnie o wszystkie szczegóły. Jesteśmy tu dla Ciebie i Twojej firmy.
Chcę porozmawiać o rachunku powierniczym

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store