Gwarantujemy: otrzymasz swoje pieniądze

Nie ma pewniejszego płatnika niż bank. Dlatego gwarancje banku są tak cenne.

Jeśli będziesz potrzebował, SBR Bank może za Ciebie poręczyć.

Gwarancja bądź poręczenie jest umową, w której SBR Bank zobowiązuje się do wypłacenia stronie należnej kwoty w sytuacji, gdyby nie została ona rozliczona przez wierzyciela bądź beneficjenta.

Gdy dwa podmioty podpisują umowę, np. kredytu, jako bank bierzemy na siebie ryzyko jej niedotrzymania. Oferujemy poręczenia i gwarancje wielu rodzajów, dopasowane do typu umowy i oczekiwań klienta.

W życiu i w biznesie trudno wszystko przewidzieć Dzięki poręczeniu banku możesz być spokojny — otrzymasz swoje pieniądze nawet, gdy dłużnik ich nie zapłaci.

Gwarantujemy!

Bezstronność i bezpieczeństwo

Jako strona niezaangażowana bezpośrednio w umowę między kontrahentami możemy zachować bezstronność i stabilność.
Dowiedz się więcej

Oferujemy trzy rodzaje gwarancji:

poręczenie bankowe
gwarancje bankowe
poręczenie kredytowe

Idea jest podobna — bank jako strona gwarantująca rozliczenie podmiotów umowy. Różnią się szczegółami.

Poręczenie bankowe

Poręczenie bankowe jest umową, w której SBR Bank zobowiązuje się do wypłacenia wierzycielowi zleceniodawcy poręczenia określonej kwoty pieniężnej, w przypadku gdyby zleceniodawca poręczenia nie wypełnił świadczenia, do którego był zobowiązany. Może to być poręczenie bankowe zapłaty wadium albo spłaty kredytu.

Poręczenie kredytowe umożliwia otrzymanie kredytu nawet, gdy przedsiębiorca nie posiada odpowiedniego zabezpieczenia (wkładu własnego lub majątku trwałego).

Gwarancja bankowa

Gwarancja bankowa jest jednostronnym zobowiązaniem SBR Bank do zapłacenia Beneficjentowi określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdyby Zleceniodawca gwarancji nie wywiązał się ze swojego zobowiązania. SBR Bank zobowiązuje się do wypłaty określonej kwoty na podstawie pisemnego żądania złożonego przez Beneficjenta wraz z innymi dokumentami w celu potwierdzenia, że Zleceniodawca nie spełnił wymagań określonych w umowie, którego treść jest zgodna z warunkami gwarancji. SBR Bank posiada szeroką ofertę gwarancji bankowych:

 • gwarancja wadialna (przetargowa)
 • gwarancja zwrotu zaliczki — gwarancja należytego wykonania umowy — gwarancja spłaty kredytu
 • gwarancja terminowej zapłaty — gwarancja zapłaty rat leasingowych
 • gwarancja jako zabezpieczenie akcyzowe
 • gwarancja długu celnego (zobowiązanie gwaranta składane jako zabezpieczenie generalne w operacjach celnych innych niż procedura tranzytowa dokonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)
 • gwarancja zabezpieczająca wypłatę nagród osobom wygrywającym w ramach loterii
 • gwarancja potwierdzająca posiadanie sytuacji finansowej zapewniającej podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego
 • kaucja gwarancyjna zabezpieczająca kwoty podatku lub zaległości podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
 • gwarancja zwrotu zaliczki z PROW 2014–2020 oraz w zakresie mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej

Poręczenie kredytowe

Zalety poręczeń kredytowych:
 • niski koszt poręczenia (atrakcyjna alternatywa np. dla hipoteki czy zwiększania wkładu własnego)
 • kredyt na większą sumę niż wynika to z zabezpieczeń
 • łatwiejsze uzyskanie kredytu
 • szybka decyzja
 • poręczenia dokonuje jeden ze specjalistycznych funduszy, niezależnych od banku kredytującego (czyli od nas).


Nasz partner w tych usługach to:

Każdy klient jest dla nas partnerem. Wierzymy w Ciebie
i Twoją firmę i poręczymy za nią bez wahania.

Zapraszamy!

Jeśli nie potrzebujesz na razie poręczenia, tu możesz poznać inne produkty albo zadać dowolne pytania.

Dowiedz się więcej

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store