Płatności masowe

System Płatności Masowych jest specjalistyczną usługą rozliczeniową skierowaną do Klientów obsługujących dużą liczbę płatników dokonujących tzw. płatności masowych z tytułu sprzedaży towarów i usług.

Nabywcami usług mogą być:

  • Administratorzy Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych,
  • Urzędy Miast i Gmin,
  • zakłady energetyczne,
  • operatorzy telefonii, Internetu, telewizji kablowych, cyfrowych,
  • firmy usług komunalnych (woda, oczyszczalnie, gaz itp.),
  • szkoły
  • firmy ubezpieczeniowe
  • itp. wszędzie tam, gdzie jest duża ilość płatności przychodzących


Posiadanie rachunku płatności masowych zapewnia:

pewność i szybkość otrzymywania danych koniecznych do uzgadniania wpływów
przejrzystą i usystematyzowaną ewidencję wpływów oraz szybką identyfikację zaległych płatności
ciągłość otrzymywania danych wymaganych do uzgodnienia wpływów
obniżenie kosztów poprzez ograniczenie pracy manualnej związanej z przetwarzaniem danych (weryfikowaniem otrzymanych płatności)
uproszczenie i przyspieszenie weryfikacji, uzgadniania i ewentualnej windykacji (nieterminowych/
niezapłaconych) zaległych płatności od poszczególnych dłużników
generowanie raportów, analiz, opracowywanie statystyk, które wspomagają proces zarządzania należnościami
minimalizację ryzyka wystąpienia błędów związanych z identyfikowaniem należności

Warunkiem uzyskania dostępu do usługi Płatności Masowych jest:

  • posiadanie rachunku w SBR Bank
  • złożenie wniosku o udostępnienie usługi Płatności Masowych

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store