27.08.2017

Nowe Funkcjonalności na portalu Kartosfera


 

 


Informujemy, iż funkcjonalność portalu kartowego Kartosfera została rozszerzona o nowe funkcjonalności, dzięki czemu Użytkownicy kart mogą samodzielnie dokonywać czasowej blokady kart, jak również ich odblokowania. Funkcjonalność może być wykorzystywana w przypadku braku pewności Klienta o faktycznym zagubieniu karty.

 

Dla kart kredytowych Klienci mogą przeglądać historię transakcji z okresu ostatnich 13 miesięcy oraz pobrać wyciąg do kart kredytowych z tego okresu.

 

Został zmieniony również sposób logowania do Kartosfery, można nadawać wybrany przez siebie Login, zamiast używać jak dotychczas do logowania numer PESEL lub ID podmiotu karty dla nierezydentów ( czyli trzy cyfrowy nr BS-u/modulo Klienta np.  000/99999999). Dotychczasowy sposób logowania – PESEL jest również akceptowalny.

 

Nadal Klienci indywidualni SBR Bank mają możliwość  samodzielnie:

 - aktywować posiadane karty płatnicze,

-  zastrzec posiadane karty płatnicze,

​- zmienić kod PIN posiadanych kart płatniczych,

​- wyączyć/ponownie włączyć funkcję płatności zbliżeniowych
(o ile karty posiadają funkcję zbliżeniową)

- aktywować zabezpieczenie 3D Secure

- zmniejszyć limity transakcyjne posiadanych kart płatniczych.

- zmienić numer telefonu wykorzystywany wyłącznie do obsługi portalu kartowego.
 

Portal dostępny jest pod adresem https://www.kartosfera.pl