Kredyt jako narzędzie dobrej pracy

Kredyt to dla profesjonalnego Rolnika to też narzędzie. Dobry gospodarz wykorzystuje je wszystkie zgodnie z ich przeznaczeniem.

Dobre narzędzie pomaga Rolnikowi więcej siać, hodować, planować — i więcej zyskiwać. Bez narzędzi nie ma wyników. Twoje narzędzia muszą być doskonałe. Taka jest właśnie kredytowa linia hipoteczna w SBR Bank.

Jak działa hipoteczna linia kredytowa?

Linia kredytowa to pożyczka odnawialna pod zastaw wskazanej przez kredytobiorcę nieruchomości bądź gruntu, przeznaczona na wydatki związane z funkcjonowaniem gospodarstwa. Nie wymaga wkładu własnego.

Co można finansować takim kredytem?

Niemal każdy koszt związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (ale nie wydatki konsumpcyjne czy np. na budowę własnego domu):

 • bieżąca działalność rolnicza
 • zakup, remont lub modernizacje sprzętu
 • zakup, budowa, remont lub modernizacja obiektów
 • refinansowanie inwestycji z ostatnich 12 miesięcy
 • spłaty majątkowe
 • spłaty innych kredytów (w naszym i w innych bankach)

Jakie są warunki?

Jest ich tylko pięć:

1) działalność gospodarcza prowadzona nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące. Do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej.

2) zdolność kredytowa.

3) terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań kredytowych wobec SBR Bank, banków lub innych instytucji finansowych. 

4) posiadanie w Banku rachunek bieżący lub zobowiązanie się się jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu kredytowym Klienta.

5) brak zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.

Korzyści dla klientów SBR Bank:

 • mało formalności
 • szybka decyzja
 • okres kredytowania do 10 lat
 • karencja do 6 miesięcy
 • pożyczka i spłata w PLN
 • wybór rodzaju spłaty (raty stałe lub malejące)
 • do kwoty 2 mln PLN z uwzględnieniem 60% rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Rolnik powinien mieć porządny kredyt

Rolnik musi być jednocześnie szefem, księgowym doradcą i kluczowym pracownikiem swojej firmy (bo gospodarstwo to przecież firma). Ma znać się na wszystkim, umieć wszystko i robić wszystko.

Dlatego narzędzia są aż tak ważne: mechaniczne, elektroniczne czy finansowe. Bezpieczna linia kredytowa to jedno z wielu, jakie możemy Ci zaoferować w naszym banku.

Jak uruchomić linię kredytową?

Aby uruchomić hipoteczną linię kredytową, wystarczy godzinne spotkanie w placówce, dokumenty nieruchomości i dowód osobisty. Podaj tylko termin i miejsce spotkani; zajmiemy się wszystkimi formalnościami, by jak najszybciej uruchomić pierwszą transzę kredytu.

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store