Linia wzrostu, linia zysku

Buduj swoją firmę na stabilnej podstawie. Na przykład na linii.

Kredytowa linia hipoteczna SBR Bank pozwala realnie zwiększyć możliwości finansowe firmy, gdy nie posiadasz wolnej gotówki.

Teraz możesz wykorzystywać okazje, zwiększać skalę działania, inwestować i zarabiać. Linia kredytowa da Twojej firmie oddech i rozmach.

Na takiej linii można oprzeć całą firmę

By zarabiać, trzeba inwestować. Wydatki i zyski to normalny cykl życia przedsiębiorstwa.

SBR Bank pomoże Ci na trudniejszym etapie tego procesu: gdy masz (już) dużo wydatków, a (jeszcze) mało zysków.

Kredytowa linia hipoteczna to narzędzie dla przedsiębiorców, którzy mają plan, jak osiągnąć więcej i potrzebują jedynie płynności, by go zrealizować.

Dlaczego to takie wygodne? Bo Twoja nieruchomość i tak stoi; może więc przydać się na dwa sposoby. Na przykład jako zabezpieczenie kredytu. To dobry sposób, by Twoja siedziba  (albo dowolna inna nieruchomość) pracowała na firmę podwójnie: jako miejsce i jako narzędzie finansowe.

Zalety kredytowej linii hipotecznej w SBR Bank

 • mało formalności
 • szybka decyzja
 • okres kredytowania do 10 lat
 • karencja do 6 miesięcy
 • pożyczka i spłata w PLN
 • wybór rodzaju spłaty (raty stałe lub malejące)
 • do kwoty 2 mln PLN z uwzględnieniem 60% rynkowej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu

Jak uruchomić kredytową linię hipoteczną ?

Aby skorzystać z kredytowej linii hipotecznej wystarczy spotkanie w placówce Banku. Powiedz tylko, jaki termin by Ci odpowiadał. Zajmiemy się wszystkim, co jest potrzebne, by szybko uruchomić wygodny kredyt.

5 warunków dla kredytobiorcy

Do uruchomienia kredytowej linii hipotecznej potrzebne jest spełnienie tych warunków:

 1. działalność gospodarcza prowadzona nieprzerwanie przez co najmniej 24 miesiące. Do okresu tego wlicza się okres prowadzenia działalności pod inną nazwą lub w innej formie prawnej, jeżeli zachodzi ciągłość prowadzonej działalności gospodarczej.
 2. zdolność kredytowa.
 3. terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań kredytowych wobec SBR Bank, banków lub innych instytucji finansowych. 
 4. posiadanie w Banku rachunku bieżącego lub zobowiązanie się do jego otwarcia przed uruchomieniem kredytu i przeprowadzania rozliczeń proporcjonalnych do udziału Banku w zadłużeniu kredytowym Klienta.
 5. brak zaległości podatkowych lub zobowiązań zrównanych z nimi oraz zaległości w stosunku do ZUS.

Gwarancja bezpieczeństwa KFG

W związku z ograniczaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 na okres do 31 grudnia 2020 r.:

 • maksymalna kwota nowo udzielonej lub podwyższanej gwarancji wynosi do 80% kwoty kredytu,
 • maksymalny okres obowiązywania nowych lub przedłużanych gwarancji dla kredytów obrotowych wynosi 39 miesięcy,
 • stawka opłaty prowizyjnej od nowo udzielanych gwarancji wynosi 0% za pierwszy roczny okres gwarancji.Podstawowe parametry Gwarancji KFG:

 • gwarancje dla Klientów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP wg definicji unijnej),
 • forma pomocy: pomoc de minimis,
 • możliwość objęcia gwarancją nowych oraz istniejących kredytów: obrotowych lub inwestycyjnych,
 • wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,
 • maksymalna kwota gwarancji: 3,5 mln PLN (wraz z zaangażowaniem w gwarancje PLD oraz FG POIG),
 • opłata prowizyjna: 0% za pierwszy rok,
 • okres gwarancji:
  - 39 miesięcy dla kredytów obrotowych,
  - 99 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych,
 • zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy (gdy zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka lub zastaw rejestrowy, BGK pobiera oświadczenie o wyrażeniu zgody na wstąpienie BGK, w prawa zaspokojonego wierzyciela).

Szczegóły znajdziesz w placówce SBR Bank albo na stronie Banku BGK.Jeśli nie potrzebujesz na razie kredytu, tu możesz poznać inne produkty albo zadać dowolne pytania.

Dowiedz się więcej

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store