Mieszkaj tak, jak chcesz. Pomożemy ci kredytem

Własny dom czy mieszkanie to najważniejsza inwestycja w życiu.

Kredyt pomoże Ci zamieszkać tak, jak chcesz.

Razem podejmiemy decyzje na lata, więc każdą starannie omówimy 
i zaplanujemy: kwotę, ilość rat, czas kredytowania oraz oprocentowanie
o zmiennej stopie czy też o okresowo-stałej stopie procentowej.

Wszystko ma być tak, by było Ci wygodnie. Jak we własnym mieszkaniu.

Specjaliści od przyjaznych kredytów

Dom to bezpieczeństwo, ciepło, poczucie pewności. Taki też ma być dobry kredyt hipoteczny: bezpieczny, dopasowany do Twoich potrzeb, praktyczny i niekłopotliwy na co dzień.

  • Finansujemy aż do 90% nieruchomości.
    Może to być dom, mieszkanie, ale też działka budowlana albo budowa domu.
  • Udzielamy kredytów pod grunty rolne.
    Zabezpieczniem kredytu może być inna nieruchomość niż ta, którą kupujesz.
  • Nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę powyżej 36 m-cy od zawarcia umowy.
    Możesz przyśpieszyć spłatę i zmniejszyć odsetki nadpłacając raty albo spłacając szybciej całą sumę bez żadnych dodatkowych opłat. Zrobisz tak, jak będzie Ci wygodniej. Maksymalny czas kredytowania to 30 lat.

Kredyt dla rozsądnych

Jesteśmy w 100% polskim bankiem, odpornym na wahania walutowe czy rynkowe. U nas możesz zawsze czuć się bezpiecznie. Swobodnie dobierzesz typ raty, terminy i kwoty i wszystko odbędzie się tak, jak się umówiliśmy.

Mało formalności, dużo doświadczenia.
Jesteśmy dobrym miejscem na kredyt.

Łączymy zalety małego banku oraz doświadczonego gracza na rynku. Dzięki spółdzielczemu charakterowi
oraz ponad 65-letniej historii możemy zaoferować wyjątkowe połączenie elastyczności i bezpieczeństwa.
Porozmawiajmy, to do niczego nie zobowiązuje.
Zapytaj o kredyt

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego, całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla oprocentowania zmiennego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,37% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 350.000 zł (bez kredytowanych kosztów); LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%; okres kredytowania: 25 lat; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu w skali roku wyliczone jako suma zmiennej stawki WIBOR 3M i stałej marży Banku: w pierwszym roku 7,52% (WIBOR 3M i marża Banku 0,50%), w kolejnych latach 8,87% (WIBOR 3M i marża Banku 1,85%). Do kalkulacji przyjęto WIBOR 3M z 30.12.2022 r. w wysokości 7,02%. Spłata w 300 równych ratach kapitałowych (malejących ratach kapitałowo-odsetkowych), pierwsza rata kapitałowa wyrównująca: 1.168,66 zł i 299 rat po 1.166,66 zł. Całkowity koszt kredytu: 398.640,03 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 384.560,03 zł, prowizje niekredytowane: za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 300 zł, opłata za weryfikację nieruchomości: 200 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0 zł, koszt ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki 219,00 zł (opłata sądowa za wpis hipoteki 200 zł i podatek PCC 19 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych dodatkowych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 741.600,03 zł.

Marża kredytu wynosi 1,85% z uwagi skorzystanie z usług dodatkowych: rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Kredytobiorcy z wpływami miesięcznymi w wysokości min 2.000 zł
z tytułu wynagrodzenia lub innego dochodu, wraz z dostępem do bankowości internetowej oraz kartą debetową, karty kredytowej oraz ubezpieczenia nieruchomości.

Koszt usług dodatkowych: opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy (Konto KliQ pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia
w kwocie 1.000 zł i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty min. 1 szt. transakcji bezgotówkowych) – 0 zł, koszt użytkowania karty kredytowej VISA Credit/ MasterCard Credit – 1.296 zł za cały okres kredytowania, koszt ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych wg oferty dostępnej za pośrednictwem Banku - 5.025 zł za cały okres kredytowania (w przypadku skorzystania z oferty Banku).

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować,
że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości.
Udzielenie kredytu w którym stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia wynosi powyżej 80% ale nie więcej
niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu.


Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na 05.01.2023 r.

SBR Bank oferuje również kredyt mieszkaniowy
z oprocentowaniem okresowo-stałym.

Stała stopa procentowa obowiązuje w okresie 60 miesięcy od dnia uruchomienia kredytu, w dalszym okresie kredytowania obowiązuje zmienna stopa procentowa, która stanowi sumę marży określonej w umowie kredytu i wskaźnika referencyjnego WIBOR.

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego, całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania dla oprocentowania okresowo-stałego:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 11,02% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 350.000 zł, okres kredytowania: 25 lat; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie okresowo - stałe kredytu w okresie pierwszych 60 miesięcy: 10,46% w skali roku, a następnie oprocentowanie zmienne 9,37% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M z dnia 30.12.2022r: 7,02%) i indywidualnie ustalonej marży w wysokości 2,35%, pierwsza rata kapitałowa wyrównująca: 1.168,66 zł i 299 rat po 1.166,66 zł. łączna liczba rat: 300. Całkowity koszt kredytu 459.577,09 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 458.858,09 zł, prowizja niekredytowana: za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 300 zł, opłata za weryfikację nieruchomości: 200 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 0% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 0 zł. Koszt ustanowienia hipoteki: 200 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19 zł. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia następujących kosztów: kosztu ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości oraz kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta.
Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 809.577,09 zł.

Oprocentowanie kredytu jest stałe w okresie pierwszych 60 miesięcy, a następnie zmienne. W okresie obowiązywania wg formuły zmiennej oprocentowanie umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej nieruchomości.
Udzielenie kredytu w którym stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia wynosi powyżej 80% ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu.

Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Informacja o ryzyku wzrostu stóp procentowych

Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży uzależnionej od stosunku wartości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Marża może zostać obniżona w przypadku skorzystanie z oferty kredytu mieszkaniowego z dodatkowymi produktami/usługami. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), będąca wskaźnikiem referencyjnym, a administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawka WIBOR publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/, a jej wysokość określana jest na ostatni roboczy dzień kwartału kalendarzowego. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą WIBOR 3M.

W przypadku długoterminowego kredytu poziom stóp procentowych w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata Państwa kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Państwa możliwości finansowe.

Przed zawarciem umowy o kredyt Bank zachęca do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w wyborze oferty kredytowej. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącą składową oprocentowania zmiennego na dzień 31.12.2021r. wynosiła 2,54%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosiła około 20%.

Ponadto Bank zachęca do zapoznania się z:
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store