Mieszkaj tak, jak chcesz. Pomożemy ci kredytem

Własny dom czy mieszkanie to najważniejsza inwestycja w życiu.

Kredyt pomoże Ci zamieszkać tak, jak chcesz.

Razem podejmiemy decyzje na lata, więc każdą starannie omówimy 
i zaplanujemy: kwotę, ilość rat, czas kredytowania, oprocentowanie...

Wszystko ma być tak, by było Ci wygodnie. Jak we własnym mieszkaniu.

Specjaliści od przyjaznych kredytów

Dom to bezpieczeństwo, ciepło, poczucie pewności. Taki też ma być dobry kredyt hipoteczny: bezpieczny, dopasowany do Twoich potrzeb, praktyczny i niekłopotliwy na co dzień.

  • Finansujemy aż do 90% nieruchomości.
    Może to być dom, mieszkanie, ale też działka budowlana albo budowa domu.
  • Udzielamy kredytów pod grunty rolne.
    Zabezpieczniem kredytu może być inna nieruchomość niż ta, którą kupujesz.
  • Nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę powyżej 36 m-cy od zawarcia umowy.
    Możesz przyśpieszyć spłatę i zmniejszyć odsetki nadpłacając raty albo spłacając szybciej całą sumę bez żadnych dodatkowych opłat. Zrobisz tak, jak będzie Ci wygodniej. Maksymalny czas kredytowania to 30 lat.

Kredyt dla rozsądnych

Jesteśmy w 100% polskim bankiem, odpornym na wahania walutowe czy rynkowe. U nas możesz zawsze czuć się bezpiecznie. Swobodnie dobierzesz typ raty, terminy i kwoty i wszystko odbędzie się tak, jak się umówiliśmy.

Mało formalności, dużo doświadczenia.
Jesteśmy dobrym miejscem na kredyt.

Łączymy zalety małego banku oraz doświadczonego gracza na rynku. Dzięki spółdzielczemu charakterowi
oraz 60-letniej historii możemy zaoferować wyjątkowe połączenie elastyczności i bezpieczeństwa.
Porozmawiajmy, to do niczego nie zobowiązuje.
Zapytaj o kredyt

Kalkulator kredytu mieszkaniowego

W przypadku skorzystania z ubezpieczenia na życie z oferty SBR Bank marża ulega obniżeniu o 0,02 p.p.

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego, całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

Wyliczenia reprezentatywne dla kredytu mieszkaniowego na 22.07.2021 r.: zeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 2,40% dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 250.000 zł (bez kredytowanych kosztów); LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%; okres kredytowania: 300 miesięcy; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,26% w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 3M ustalona jako średnia arytmetyczna stawek WIBOR 3M z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania: 0,21%) i marży Banku w wysokości 2,05% obliczona po ustanowieniu zabezpieczenia w postaci hipoteki na kredytowanej nieruchomości (do czasu ustanowienia hipoteki Bank podwyższa marżę kredytu, na warunkach określonych w umowie kredytu, w przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego), Spłata w 300 równych ratach kapitałowych (malejących ratach kapitałowo-odsetkowych), pierwsza rata kapitałowa wyrównująca: 933 zł i 299 rat po 833 zł. Całkowity koszt kredytu: 73.899,63 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 70.880,63 zł, prowizje niekredytowane: za rozpatrzenie wniosku kredytowego: 300,00 zł, prowizja za udzielenie kredytu: 1,00% kwoty udzielonego kredytu wynosząca 2.500,00 zł, koszt ustanowienia zabezpieczenia w formie hipoteki 219,00 zł (opłata sądowa za wpis hipoteki 200,00 zł i podatek PCC 19,00 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tych dodatkowych usług dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 323.899,63 zł.

Marża kredytu wynosi 2,05% z uwagi skorzystanie z usług dodatkowych: rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Kredytobiorcy z wpływami miesięcznymi w wysokości min 2.000,00 zł z tytułu wynagrodzenia lub innego dochodu, wraz z dostępem do bankowości internetowej oraz kartą debetową.

Koszt usług dodatkowych: opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego dla Kredytobiorcy (Konto KliQ pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia w kwocie 1 000 zł i posiadania karty debetowej do tego konta oraz wykonywania za pomocą tej karty 5 szt. transakcji bezgotówkowych) – 0 zł.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć lub zmaleć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości.
Udzielenie kredytu w którym stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia wynosi powyżej 80% ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu.

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store