Mieszkaj tak, jak chcesz. Pomożemy ci kredytem

Własny dom czy mieszkanie to najważniejsza inwestycja w życiu.

Kredyt pomoże Ci zamieszkać tak, jak chcesz.

Razem podejmiemy decyzje na lata, więc każdą starannie omówimy 
i zaplanujemy: kwotę, ilość rat, czas kredytowania, oprocentowanie...

Wszystko ma być tak, by było Ci wygodnie. Jak we własnym mieszkaniu.

Specjaliści od przyjaznych kredytów

Dom to bezpieczeństwo, ciepło, poczucie pewności. Taki też ma być dobry kredyt hipoteczny: bezpieczny, dopasowany do Twoich potrzeb, praktyczny i niekłopotliwy na co dzień.

  • Finansujemy aż do 90% nieruchomości.
    Może to być dom, mieszkanie, ale też działka budowlana albo budowa domu.
  • Udzielamy kredytów pod grunty rolne.
    Zabezpieczniem kredytu może być inna nieruchomość niż ta, którą kupujesz.
  • Nie ma prowizji za wcześniejszą spłatę powyżej 36 m-cy od zawarcia umowy.
    Możesz przyśpieszyć spłatę i zmniejszyć odsetki nadpłacając raty albo spłacając szybciej całą sumę bez żadnych dodatkowych opłat. Zrobisz tak, jak będzie Ci wygodniej. Maksymalny czas kredytowania to 30 lat.

Kredyt dla rozsądnych

Jesteśmy w 100% polskim bankiem, odpornym na wahania walutowe czy rynkowe. U nas możesz zawsze czuć się bezpiecznie. Swobodnie dobierzesz typ raty, terminy i kwoty i wszystko odbędzie się tak, jak się umówiliśmy.

Mało formalności, dużo doświadczenia.
Jesteśmy dobrym miejscem na kredyt.

Łączymy zalety małego banku oraz doświadczonego gracza na rynku. Dzięki spółdzielczemu charakterowi
oraz 60-letniej historii możemy zaoferować wyjątkowe połączenie elastyczności i bezpieczeństwa.
Porozmawiajmy, to do niczego nie zobowiązuje.
Zapytaj o kredyt

Reprezentatywny przykład całkowitej kwoty kredytu mieszkaniowego, całkowitego kosztu kredytu mieszkaniowego, całkowitej kwoty do zapłaty przez konsumenta oraz rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,87% dla założeń: całkowita kwota kredytu: 350.000 zł (bez kredytowanych kosztów); LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 80%; okres kredytowania: 25 lat; wkład własny: 20% wartości nieruchomości; oprocentowanie zmienne w skali roku w pierwszym roku 4,15%, w kolejnych latach 5,50%, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 3M przyjęty z 28.02.2022 r. 3,65% oraz marża 0,50% w pierwszym roku i 1,85% w kolejnych latach. Oprocentowanie jest powiększane o 1,5% do czasu uprawomocnienia się hipoteki, przy założeniu że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu. Spłata w równych ratach kapitałowych (malejących ratach kapitałowo-odsetkowych) pierwsza 1.168,66 zł i 299 po 1.166,66 zł. Całkowity koszt kredytu: 247.709,74 zł, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 237.169,74 zł, prowizje niekredytowane: za rozpatrzenie wniosku: 300 zł, za weryfikację wartości nieruchomości: 200 zł, za udzielenie kredytu: 1% kwoty udzielonego kredytu 3.500 zł, koszt ustanowienia hipoteki 219 zł (opłata sądowa za wpis hipoteki 200 zł i podatek PCC 19 zł). W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości, gdyż nie jest dostawcą tej usługi dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 587.169,74 zł.

Marża kredytu 0,50% / 1,85% z uwagi na skorzystanie z usług dodatkowych: rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z wpływami min 2.000 zł miesięcznie z tytułu wynagrodzenia wraz z dostępem do bankowości internetowej oraz kartą debetową, karty kredytowej oraz ubezpieczenia nieruchomości.

Koszt usług dodatkowych: opłata za prowadzenie rachunku ror (Konto KliQ pod warunkiem comiesięcznego wpływu wynagrodzenia w kwocie 1.000 zł, posiadania karty debetowej oraz wykonywania za pomocą tej karty 5 szt. transakcji bezgotówkowych) - 0 zł, koszt użytkowania karty kredytowej VISA Credit - 1.296 zł za cały okres kredytowania, koszt ubezpieczenia nieruchomości wg oferty za pośrednictwem Banku - 5.025 zł za cały okres kredytowania.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i w okresie obowiązywania umowy kredytu może ulec zmianie w związku ze zmianą stopy referencyjnej WIBOR 3M, która może spowodować, że koszty obsługi kredytu mogą wzrosnąć. Zmienne oprocentowanie niesie za sobą ryzyko wzrostu wysokości raty, a tym samym całkowitej kwoty do zapłaty.

Wyliczenia na dzień 15.03.2022 r.

Udzielenie kredytu i kwota kredytu uzależnione są od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania.

Standardowym zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka na finansowanej lub innej nieruchomości.
Udzielenie kredytu w którym stosunek całkowitej kwoty kredytu hipotecznego do wartości nieruchomości, będącej przedmiotem zabezpieczenia wynosi powyżej 80% ale nie więcej niż 90%, możliwe jest wyłącznie przy dodatkowym zabezpieczeniu w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu.

Informacja o ryzyku wzrostu stóp procentowych

Kredyt mieszkaniowy oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, stanowiącej sumę stopy referencyjnej i indywidualnie ustalonej marży uzależnionej od stosunku wartości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej jego zabezpieczenie. Marża może zostać obniżona w przypadku skorzystanie z oferty kredytu mieszkaniowego z dodatkowymi produktami/usługami. Stopą referencyjną jest stawka WIBOR 3M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate), będąca wskaźnikiem referencyjnym, a administratorem wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M. tj. podmiotem sprawującym kontrolę nad jego opracowywaniem jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Stawka WIBOR publikowana jest m.in. na stronie https://gpwbenchmark.pl/, a jej wysokość określana jest na ostatni roboczy dzień kwartału kalendarzowego. Stopa referencyjna WIBOR 3M ustalana jest na okresy 3-miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym. Stopa oprocentowania kredytu zmienia się wraz ze zmianą WIBOR 3M.

W przypadku długoterminowego kredytu poziom stóp procentowych w trakcie trwania umowy kredytu może podlegać zmianom. Niesie to ze sobą ryzyko, że w przypadku wzrostu stóp procentowych rata Państwa kredytu zmieni się znacząco, w sposób istotnie wpływający na Państwa możliwości finansowe.

Przed zawarciem umowy o kredyt Bank zachęca do tego, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 3M, może być pomocna w wyborze oferty kredytowej. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów. Przykładowo, poziom stawki WIBOR 3M stanowiącą składową oprocentowania zmiennego na dzień 31.12.2021r. wynosiła 2,54%, podczas gdy, 15 lat wcześniej wynosiła około 20%.

Ponadto Bank zachęca do zapoznania się z:
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store