14.04.2022

Komunikat w sprawie rozliczeń dewizowych w dniu 15.04.2022 roku (Wielki Piątek)Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że dzień 15 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od rozliczeń dla transakcji dewizowych w prawie wszystkich walutach.

W tym dniu przypada data waluty tylko dla waluty USD i PLN. Oznacza to, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek) będą księgowane tylko transakcje
w walutach USD i PLN oraz transakcje, które nie zostały rozliczone w dniu 14 kwietnia 2022 roku.

Zgodnie z harmonogramem operacyjnym systemu TARGET2 15 kwietnia 2022 roku (Wielki Piątek) jest dniem wolnym od rozliczeń w walucie euro, co będzie skutkowało min. brakiem transakcji przychodzących SEPA.

Jednocześnie informujemy, że godziny realizacji transakcji walutowych wychodzących pozostają bez zmian.