Na podstawie zawartego porozumienia z BPS S.A. dotyczącego podpisanej umowy 
z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, SBR Bank oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredyty z zabezpieczeniem w formie gwarancji FG POIR.

Podstawowe parametry gwarancji Biznesmax:


gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,

►  forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,

możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych,

wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,

maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,

brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,

cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,

okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,

zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

zasady windykacji: z uwzględnieniem pari passu,

okres dostępności gwarancji do 31 lipca 2020 r. (z możliwością przedłużenia).


Korzyści dla przedsiębiorców:

ograniczenia zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu (w zależności od zapisów regulacji produktowych);
alternatywa dla przedsiębiorców którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis - możliwość wyboru regionalnej pomocy inwestycyjnej;
brak opłaty za gwarancję na rzecz BGK.

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store