Na podstawie zawartego porozumienia z BPS S.A. dotyczącego podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, SBR Bank oferuje mikro, małym i średnim przedsiębiorcom kredyty z zabezpieczeniem w formie gwarancji COSME

Parametry gwarancji COSME:

  • zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego;

  • prowizja za udzielenie gwarancji – 1% kwoty gwarancji w skali roku; 

  • maksymalna kwota kredytu wynosi 600 000 PLN; 

  • zakres gwarancji BGK - 80% wartości kredytu;

  • możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów; 

  • maksymalny okres gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego.


Więcej informacji na stronach:


BGK

Europejski Fundusz Inwestycyjny
Korzyści dla przedsiębiorców:

- brak konieczności zastawiania własnego majątku w celu uzyskania kredytu, gwarancja BGK jako główne zabezpieczenie kredytu
(brak tzw. „twardych zabezpieczeń”);

- alternatywa dla przedsiębiorców którzy wyczerpali limit pomocy de minimis, nie mogą lub nie zamierzają skorzystać z gwarancji BGK oferowanej w formule de minimis;

- brak wykluczeń sektorowych charakterystycznych dla pomocy de minimis,

- formalności przy składaniu wniosku – m.in. nie ma konieczności wypełniania dokumentów związanych z pomocą de minimis;
wnioski o gwarancję składane razem z wnioskiem o kredyt.

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Zamów rozmowę

Formularz kontaktowy


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych rozwiń
Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółdzielczy Bank Rozwoju z siedzibą przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@sbrbank.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym - podstawa przetwarzania danych: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi.

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zgłoszenie.
* Pole wymagane
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store