Dofinansowanie do pobytu w żłobku

Świadczenie dla rodzin z małymi dziećmi. Dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. To nawet 400 zł miesięcznie dla tych dzieci, które nie otrzymują wsparcia z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

Świadczenie przysługuje na:

  • pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie,
  • pierwsze dziecko z rodziny, w której kolejne dziecko jest objęte Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym,
  • na dziecko przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca życia, jeśli korzysta ze żłobka, klubu dziecięcego lub opieki dziennego opiekuna.
Dofinansowanie wynosi maksymalnie 400 zł miesięcznie – ale nie więcej, niż rodzic płaci za opiekę, z uwzględnieniem dotacji z budżetu gminy, środków unijnych i przyznanych przez podmiot prowadzący zniżek, ale bez wyżywienia.

Jeżeli ta opłata wynosi mniej, to dofinansowanie również będzie odpowiednio mniejsze. Jeżeli więcej – wówczas wyniesie ona właśnie 400 zł.

Wniosek możesz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez:

  • portal Empatia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
  • Platformę Usług Elektronicznych ZUS
  • bankowość elektroniczną SBR Bank
Jak złożyć wniosek o świadczenie w systemie bankowości internetowej SBR Bank?

Zaloguj się do swojej bankowości internetowej
Wybierz opcję
"Dofinasowanie pobytu w żłobku"
Otwórz
"Nowy wniosek"
System wypełnia dane osoby składającej wniosek- sprawdź poprawność danych!
(jeśli są niewłaściwe przed złożeniem wniosku skontaktuj się z bankiem w celu ich aktualizacji)
Złóż oświadczenie,
że jesteś osobą uprawnioną do składania wniosków
Wypełnij wniosek stosując się do poleceń
i wskazań
Po zakończeniu wniosek będzie dostępny
w zakładce "Złożone wnioski"
Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach rządowego Programu Dofinansowania do pobytu w żłobku podejmuje ZUS. Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim Klientom złożenia wniosku.
Złóż wniosek o świadczenie

Nasze placówki

Nasze placówki

Wybierz oddział lub bankomat
Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

Infolinia dostępna 24 h, 7 dni w tygodniu
Zobacz więcej
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych rozwiń
Aplikacja mobilna SBR Bank dostępna do pobrania
Aplikacja SBR na google play Aplikacja SBR w App store