17.10.2023

Informacja o wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdania finansowego.

Zarząd Spółdzielczego Bank Rozwoju informuje, że Rada Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej Moore Polska Audyt spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą: ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, zarejestrowanej pod numerem 4326 na liście firm audytorskich prowadzonej przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółdzielczego Banku Rozwoju za lata 2023-2024.