20.01.2020

Aplikacja mobilna SBR Bank bankowość w Twoim telefonie

Swobodny i bezpieczny dostęp do Twoich finansów 7 dni w tygodniu/24 godziny na dobę.

Cenisz swój czas, niezależność i swobodę? Wypróbuj mobilną aplikację, wystarczy smarfton.

 


Jak zainstalować aplikację mobilną SBR Bank?

 

  1. Ściągnij po aplikację SBR Bank z Google Play lub App Store i zainstaluj ją na swoim smarfonie

  2. Wpisz swój identyfikator i zdefiniuj nazwę użytkownika

  3. Zaloguj się do bankowości elektronicznej i dodaj w niej nowe urządzenie [Ustawienia / Kanały dostępu i urządzenia / dodaj urządzenie]

  4. Zeskanuj kod QR

 Pozostaje już tylko ustawienie autoryzacji i gotowe.


Aplikacja umożliwia:

  dostęp do rachunków,
►  przegląd sald i historii operacji na rachunkach,
►  wykonywanie przelewów jednorazowych, również do ZUS i US,
►  wykonywanie przelewów na podstawie kodu QR,
►  wykonywanie przelewów Split Payment,
►  wykonywanie przelewów predefiniowanych,
►  obsługę lokat terminowych – szczegóły posiadanych lokat,
►  obsługę kredytów – szczegóły kredytu, harmonogram spłat,
►  mobilną autoryzację – powiadomienia o nowym zleceniu autoryzacyjnym odbywają się systemowym powiadomieniem push,
►  odbieranie wiadomości - informacja o nowej wiadomości odbywa się systemowym powiadomieniem push,
►  logowanie poprzez kod e-PIN lub biometrycznie (odciskiem palca).


Polityka Prywatności