Rachunki SKO, Rad Rodziców oraz Pracowniczych Kas Zapomogowo - Pożyczkowych

 

Rachunek SKO – to rachunek, z którego mogą korzystać szkoły posiadające Szkolną Kasę Oszczędnościową. Trafiają na niego środki zebrane przez uczniów w ramach dobrowolnej nauki oszczędzania. Rachunek taki może być potwierdzony książeczką, będącą do dyspozycji Opiekuna SKO.
 
Poprzez udział w SKO uczniowie:
- wyrabiają w sobie nawyk świadomego oszczędzania
- zdobywają wiedzę na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie
- uczą się zarządzania finansami osobistymi
- nabywają praktyczne umiejętności z zakresu korzystania z usług bankowych.
 
 

Konto Rady Rodziców – jest oferowane Radzie Rodziców powoływanej do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Na Koncie Rady Rodziców gromadzone są środki pieniężne pochodzące z różnych źródeł z przeznaczeniem na wspieranie działalności szkoły.
 
 
 

Konto Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej – to konto przeznaczone do gromadzenia składek członków danej kasy. Środki te są rozdysponowywane na bezzwrotną pomoc materialną w formie pożyczek długo i krótkoterminowych oraz zapomóg.
 
Zaletą wszystkich wymienionych wyżej kont jest brak opłat za otwarcie, prowadzenie, wpłaty i wypłaty gotówkowe, wyciągi miesięczne, a także niskie koszty przelewów do innych banków.
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.