Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3,

18-210 Szepietowo ogłasza konkurs na sprzedaż:

 

  1. Przedmioty konkursu na sprzedaż:

 

Lp.

Kod / Nazwa

Ilość

J.m.

1

SZ11/FIXED WINDOW OKNO STAŁE – ZESTAW – WYS. 3,62 M/SZER. 4,88 M

1,00

KPL

2

SZ11/SLIDING+FIXED DOOR ZESTAW: DRZWI PRZESUWNE + STAŁE (WYS. 3,62 M/SZER. 4,88 M)

1,00

KPL

3

SZ11/CASEMENT+FIXED DOOR ZESTAW: DRZWI SKRZYDŁOWE + STAŁE (WYS. 3,62 M/SZER. 10,04 M)

1,00

KPL

4

SZ11A/FIXED WINDOW ZESTAW: OKNO STAŁE (WYS. 3,62M/SZER. 3,52 M)

2,00

KPL

5

SZ11A/SLIDING DOOR ZESTAW: DRZWI SUWANE (WYS. 3,62M/SZER. 4,88M)

1,00

KPL

6

SZ11B/FIXED DOOR ZESTAW: DRZWI STAŁE (WYS. 3,62M/SZER. 4,88M)

1,00

KPL

7

SZ11B/SLIDING+SINGLE+FIXED ZESTAW: SUWANE + STAŁE DRZWI (WYS. 3,62 M/SZER. 10,32M)

1,00

KPL

8

SZ11B/GLASS ROOF DACH SZKLANY – WRAZ Z KONSTRUKCJĄ (WYS. 4,88M /SZER. 24,72M)

111,70

M2

9

YKB-AR001#1,2,3 BALUSTRADA – WYS. 1,105M/SZER. ŁĄCZNA 67,5M)

67,50

METR BIEŻĄCY

10

YKB-AR001#4,5,6 BALUSTRADA – WYS. 1,6M/SZER. ŁĄCZNA 77,5M)

77,50

METR BIEŻĄCY

11

1-9#GLASS RAILING BARIERKI SZKLANE (WYS. 1,6M /SZER. ŁĄCZNA 254M)

254,00

METR BIEŻĄCY

12

SD1/GLASS PARTITION SZKLANA ŚCIANKA (WYS. 2,05M)

44,00

M2

13

SD2/GLASS PARTITION SZKLANA ŚCIANKA (WYS. 2,05M)

58,00

M2

14

S1/GLASS PARTITION ŚCIANKA SZKLANA (WYS. 2,63 M / SZER.0,27M)

20,00

SZT

15

S2/GLASS PARTITION ŚCIANKA SZKLANA (WYS. 1,9M / SZER.0,9M)

20,00

SZT

16

S3/GLASS PARTITION ŚCIANKA SZKLANA (WYS. 2,63 M / SZER.0,77M)

2,00

SZT

17

1#SPIRAL STAIRCASE KOMPLET: SCHODY SPIRALNE WEWNĘTRZNE (WYS. 6,26M /SZER. 1,75M)

1,00

KPL

18

2#SPIRAL STAIRCASE KOMPLET: SCHODY SPIRALNE ZEWNĘTRZNE (WYS. 3,36M /SZER. 1,75M)

1,00

KPL

19

3#L SHAPE STAIRCASE KOMPLET: SCHODY ZEWNĘTRZNE (WYS. 3,36M /SZER. 0,95M)

1,00

KPL

20

1#2#GLASS RAILING BALUSTRADA SZKLANA (WYS. 1,6M .SZER. ŁĄCZNA 28,6M)

28,60

METR BIEŻĄCY

21

WT38/PU191G LUSTRO

20,00

SZT

22

WT38/PU284G-2 LUSTRO

20,00

SZT

23

WT38/PU215Y LUSTRO

40,00

SZT

 

2. Wszyscy zainteresowani nabyciem w/w przedmiotów mogą zgłaszać zapytania, względnie dokonać oceny stanu technicznego w lokalizacji Batorowo k. Poznania po uprzednim  skontaktowaniu się z:
Antonim Dołęgiewicz tel. 691 481 558, Marzeną Witkowską tel. 517 138 769

w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku lub e-mail: oferty@sbrbank.pl

 

3. Informacje zawarte w niniejszej witrynie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej, w tym w rozumieniu

art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 

4. Termin złożenia oferty – do dnia 22.12.2017 r. do godziny 12:00.

Miejsce złożenia oferty: Spółdzielczy Bank Rozwoju, ul. Legionowa 28 lok. 103A,
15-099 Białystok, Sekretariat I piętro.

 

5. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena w złotych.

 

6. Oferta powinna zawierać cenę w zł netto i brutto.

 

7. Oferty należy składać na każdą pozycję osobno.

 

8. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, pismem maszynowym, podpisana przez osobę uprawnioną, w przypadku przedsiębiorców powinna zawierać podpisane za zgodność z oryginałem kopie NIP, REGON,
wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej „zakup Batorowo”.

 

9. Odbiór przedmiotów konkursu na koszt i ryzyko kupującego.

 

10. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju zastrzega sobie prawo odwołania konkursu w każdym czasie oraz przesunięcie terminu składania ofert.

 

11. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju może unieważnić konkurs bez podania przyczyny.

 

12. Wyniki rozstrzygnięcia zostaną zamieszczone na stronie www.sbrbank.pl, ponadto składający najkorzystniejszą ofertę o jej wyborze zostanie powiadomiony pisemnie.


  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.