Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo  ogłasza konkurs na sprzedaż:

1. Ciągnika rolniczego FARMER F-8258  - szt. 1

- Rok produkcji 2014

- Poj. skokowa silnika: 4,52 dm³

- Marka silnika: John Deere

- Typ silnika: 4 cylindrowy, turbodoładowany

- Moc znamionowa: 60kW (82 KM)

- Skrzynia biegów : mechaniczna, synchronizowana 12 x 12

- Napęd 4x4

- Ciągnik fabrycznie nowy.
 


 

2. Wszyscy zainteresowani nabyciem w/w ciągnika mogą zgłaszać zapytania, względnie dokonać oceny stanu technicznego po uprzednim  skontaktowaniu się     z osobą upoważnioną do kontaktu – Krzysztof Kamiński tel.  661 612 235 lub Leszek Szafara tel.  605 559 809.

 

3. Termin złożenia oferty – do dnia 31.10.2014 r. do godziny 12:00
    Miejsce złożenia oferty: Spółdzielczy Bank Rozwoju, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3, 18-210 Szepietowo, Sekretariat I piętro.


4. Kryterium wyboru oferty stanowi najwyższa cena w złotych.
 

5. Oferta powinna zawierać cenę w złotych brutto.
 

6. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie oznaczonej „zakup ciągnika FARMER”.


7. Odbiór przedmiotu konkursu na koszt i ryzyko kupującego.
 

8. Zarząd Spółdzielczego Banku Rozwoju zastrzega sobie prawo do:

- odwołania konkursu w każdym czasie oraz przesunięcia terminu składania ofert,

- unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

9. Wynik rozstrzygnięcia zostanie zamieszczony na stronie www.sbrbank.pl, ponadto składający najwyższą ofertę o jej wyborze zostanie powiadomiony pisemnie.

 

 


  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.