Szanowni Państwo
 

Uprzejmie informujemy, że w wyniku obniżki podstawowych  stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, Spółdzielczy Bank Rozwoju  obniża od dnia 11 maja 2015 r.  oprocentowania środków zgromadzonych:

na  rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych w złotych,
na  rachunkach oszczędnościowych Pol-Efekt,
na  rachunkach oszczędnościowych płatnych na każde żądanie (potwierdzonych książeczką oszczędnościową),
na  rachunkach oszczędnościowych SKO
na rachunkach oszczędnościowych płatnych na każde żądanie w walutach.
 

Zmienione oprocentowanie będzie obowiązywało od dnia 11 maja 2015 roku. Szczegółowe informacje zawiera tabela oprocentowania.

Jednocześnie informujemy, że jeśli nie wyraża Pan/Pani zgody na zmianę oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych i oszczędnościowych, może Pan/Pani przed proponowaną datą wejścia w życie tych zmian: złożyć na piśmie sprzeciw wobec tych zmian, co spowoduje rozwiązanie umowy rachunku w przeddzień wejścia w życie proponowanych zmian, albo wypowiedzieć umowę, co spowoduje jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym.


Niezłożenie na piśmie wyżej wymienionego oświadczenia oznaczać będzie akceptację zmiany oprocentowania.

 

Z poważaniem
Zarząd
Spółdzielczego Banku Rozwoju

 

Pismo o zmianie oprocentowania


  •  
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.