Program Rodzina 500+

Program Rodzina 500+ to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde dziecko ( do ukończenia 18-stego roku życia), niezależnie od dochodu osiąganego przez rodzinę.

Program Rodzina 500+ to wsparcie dla polskich rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. SBR Bank w Programie Rodzina 500+

  •  Wysłany Wniosek Rodzina 500+ można pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Jednak potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne do pobrania w sekcji „Wnioski” => „Twoje wnioski” przez okres 10 lat od momentu wysłania wniosku. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej  i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do Organu prowadzącego w gminie.  
       

Opis Programu i Wniosku Rodzina 500+ przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa, Rodziny 
i Pracy Społecznej:

www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/