SBR Bank w ramach współpracy z zakładem ubezpieczeń CONCORDIA UBEZPIECZENIA oferuje swoim Klientom szeroki wachlarz ubezpieczeń. W zależności od indywidualnych potrzeb i profilu Klienta, proponujemy ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, czy na życie. Najczęściej są one powiązane z rachunkami i kredytami bankowymi, a Klienci w placówce Banku są obsługiwani kompleksowo.

Concordia Ubezpieczenia funkcjonuje w Polsce od 1997 roku. W tym czasie firma zdobyła zaufanie wielu Klientów i Partnerów, rozwinęła sieć sprzedaży, nawiązała współpracę z ponad 450 Bankami. Dziś może się poszczycić wieloletnim doświadczeniem i cenioną pozycją w sferze ubezpieczeń dla rolnictwa, bankowości spółdzielczej, biznesu, a także osób prywatnych. Wyróżnia ją wysoka jakość obsługi oraz solidna likwidacja szkód, a także uznanie Klientów i niezależnych ekspertów.

 

Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń!

tel. 605 550 005, 605 559 809

 

 


CONCORDIA FIRMA
Oferta dla Przedsiębiorcy

 

 

Jesteś właścicielem firmy? Prowadzisz działalność we własnym lub wynajętym lokalu? Właśnie założyłeś firmę? Zatrudniasz pracowników? Prowadzisz działalność gospodarczą związaną z rolnictwem? Masz firmę handlową, usługową lub produkcyjną? Chcesz ochronić firmę przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń?

Skorzystaj z naszej oferty.

 

Ubezpieczenie kierowane jest do osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą, w tym również w zakresie rolnictwa (agrofirm). Concordia Firma umożliwia zawarcia następujących ubezpieczeń:

 • mienie od ognia i innych zdarzeń losowych,
 • mienie od kradzieży z włamaniem i rabunku,
 • odpowiedzialności cywilnej,
 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • wprowadzenie dodatkowych klauzul umożliwiających pełne ubezpieczenie każdej działalności gospodarczej

 

 

Najważniejsze rozwiązania Concordia Firma

 

 • ubezpieczenie mienia w jednym z trzech wariantów: Basic, Standard, Premium
 • ubezpieczenie od wszystkich zdarzeń losowych (all risk) w wariancie Premium.

 

 

 

WARIANT

AllRisk


 

Wszystkie zdarzenia losowe  niewyłączone z zakresu ubezpieczenia przez Ogólne Warunki Ubezpieczenia

 

WARIANT

Standard


 

Basic + dodatkowo:
dym i sadza, napór śniegu, powódź, spływ wód po zboczach, uderzenie pojazdu, zalanie, upadek drzewa / dźwigu / masztu / komina / słupa / anteny lub innych budowli albo ich części

 

 

WARIANT

Basic


 

Deszcz nawalny, grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, osunięcie się ziemi, pożar, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, trzęsienie ziemi, wybuch, zapadanie się ziemi

 

 


 

 


CONCORDIA FIRMA
Oferta specjalna dla Agrofirm
 

 

 

 

Dla kogo?

 

- Dla firm prowadzących działalność sklasyfikowaną w sekcji
- A PKD – rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo, np. mieszalnie
- pasz, hodowla trzody chlewnej, przetwórstwo mięsa i drobiu itp.

 

Co można dodatkowo
ubezpieczyć?


 

- zwierzęta gospodarskie – i to zarówno od ognia i innych zdarzeń
- losowych, jak i od porażenia prądem,
- mienie związane z wylęgiem i chowem drobiu oraz zwierząt futerkowych,
- mienie związane z produkcją grzybów i grzybni,
- paliwa napędowe,
- słomę, siano i trawy energetyczne składowane w budynkach.
 

 

 

Dlaczego
warto zauwać
Concordii


 

- ubezpieczamy mienie od wszystkich ryzyk,
- zatrudniamy doświadczoną kadrę specjalistów,
- zapewniamy solidną ochronę,
- jesteśmy rozpoznawalną i cenioną marką w sektorze agro
 

 

 

 

 


 


BIZNES CESJA
Oferta dla Przedsiębiorcy

 

 

To oferta ubezpieczeń majątkowych, która zapewnia Twojej firmie bezpieczeństwo finansowe w razie nieprzewidzianych zdarzeń takich jak zalanie pożar, czy kradzież, a dzięki Ochronie Prawnej Wierzytelności będziesz mógł m.in. sprawdzić wiarygodność swojego kontrahenta oraz skutecznie dochodzi roszczeń od dłużników.

Oferta dla małego i średniego przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Ubezpieczenie daje ochronę:

 

 • majątku przedsiębiorcy związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • ochronę majątku prywatnego przedsiębiorcy, który służy do prowadzenia działalności
 • ochrona interesu majątkowego przedsiębiorcy /OC/
 • ochrona prawna i pomoc w dochodzeniu wierzytelności

 

Zakres ubezpieczenia:

 

 • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń:
  budynki, maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe
 • kradzież - mienie ubezpieczone na I ryzyko mogą być objęte maszyny, urządzenia i wyposażenie
 • środki obrotowe, wartości pieniężne, nakłady inwestycyjne
 • elektronika – ubezpieczenie na I ryzyko od wszystkich ryzyk /ogień, kradzież, błąd obsługi/
 • szyby i inne przedmioty szklane – również ochrona odtworzenia nadruków reklamowych itp.
 • OC działalności / odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa /rozszerzenie o OC za produkt, OC pracodawcy, OC najemcy nieruchomości
 • Ochrona Prawna Wierzytelności
 • cargo / ubezpieczenie chroni przewożony towar przed uszkodzeniem w następstwie zdarzeń losowych / zakres ochrony szerszy od ubezpieczenia OC przewoźnika

 

 

ATUTY OFERTY

 

 • Ochrona Prawna Wierzytelności /OPW/
  OPW - to produkt skierowany do przedsiębiorcy który wydaje towar przed otrzymaniem zapłaty lub wystawia faktury płatne przelewem. OPW pomaga w odzyskaniu należności.
 • Dla każdego przedsiębiorcy który może mieć problemy z windykacją swoich należności. Profesjonalna pomoc prawnika przy formułowaniu treści umów pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

 


 


UBEZPIECZENIA ŻYCIOWE
dla Firm

 

 

 

NNW Grupowe

 

to ubezpieczenie, dzięki któremu zapewnisz ludziom, za których odpowiadasz, bezpieczeństwo Finansowe w razie wystąpienia nieprzewidzianych wypadków. Zadbaj o solidne ubezpieczenie i zyskaj pewność, że w razie wypadku świadczenie dla pracownika wypłaci Concordia. Ubezpieczenie skierowane jest do minimum 5 osobowej grupy pracowników, członków organizacji, stowarzyszenia, a także innych grup osób od 0 do 70 roku życia.

 

Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu o dodatkowe ryzyka np. pobyt dziecka lub współmałżonka Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, przerwanie nauki dziecka na studiach wyższych w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub choroby, pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia, trwała i całkowita niezdolność do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku i wiele innych.

 

 

Program ochrony życia i zdrowia dla pracowników

 

Program ochrony życia i zdrowia to ubezpieczenie na życie, które zapewni Twoim pracownikom poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy, a Ty zyskasz pewność, że w razie wypadku świadczenie dla pracownika wypłaci Concordia.

Co zabezpiecza umowa ubezpieczenia?

 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • urodzenie dziecka
 • pobyt w szpitalu (Polska i Unia Europejska)
 • operacje chirurgiczne
 • poważne zachorowanie Ubezpieczonego, małżonka (partnera) i dziecka
 • śmierć rodziców/teściów
 • śmierć Ubezpieczonego

Istnieje również możliwość rozszerzenia zakresu o dodatkowe ryzyka tj. pokrycie kosztów utrzymania i obsługi zadłużenia, trwałą całkowitą niezdolność do pracy, czasową niezdolność do pracy spowodowaną NNW, narodziny dziecka z wadą wrodzoną czy poradę prawną.

 

Więcej informacji:

 

Zdzisława Dobrzyńska (Oddział SBR Bank w Białymstoku, al. Jana Pawła II 59)
tel. 605 550 005
 

Leszek Szafara (Oddział SBR Bank w Szepietowie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3)
tel. 605 559 809

 

http://www.concordiaubezpieczenia.pl/przedsiebiorca.html

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.