Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym

 

 

Bank realizuje zlecenia płatnicze w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich na rzecz i zlecenie klientów indywidualnych i instytucjonalnych posiadających rachunki w Naszym banku.

 

Rodzaje przekazów:

 • wysyłane na rzecz beneficjentów krajowych i zagraniczych na zlecenie Klientów Banku;
 • otrzymane na rzecz polskich beneficjentów z banków krajowych i zagranicznych. 

 

W ofercie posiadamy 2 typy przelewów:

 • - Przelew SEPA
 • - Polecenie wypłaty

 

 

PRZELEW SEPA

 

Transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do Polecenia Przelewu SEPA, spełniające naastępujące warunki: 

 

 • - waluta transakcji EUR,
 • - prawidłowy nr rachunku beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN,
 • - występuje opcja kosztowa "SHA", co oznacza, że prowizje i opłaty Banku Spółdzielczego pokrywa beneficjent przekazu, a banku zleceniodawcy - zleceniodawca,
 • - przekaz nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych,
 • - bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są członkami Polecenia Przelewu SEPA-SCT   (SEPA Credit Transfer).

 

Przydatne linki:

 

POLECENIE WYPŁATY

 

To skierowana do lub otrzymywana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

 

 

POLECENIE WYPŁATY ZA GRANICĘ

 

Składając w Banku Dyspozycję polecenia wypłaty w obrocie dewizowym należy podać nastepujące dane:

 • - dane zleceniodawcy: imię i nazwisko (nazwa zleceniodawcy), adres oraz numer rachunku
 • - dane odbiorcy: imię i nazwisko (nazę odbiorcy), adres oraz numer rachunku
 • - dane banku odbiorcy: nazwę, kod SWIFT (nie dotyczy przelewów SEPA)
 • - adnotacje ( zawierające informacje dla beneficjenta np.: nr faktury, rodzaj płatności)
 • - określenie, kto pokrywa koszty (BEN, SHA lub OUR) 

 

 

POLECENIE WYPŁATY Z ZAGRANICY

 

Dla prawidłowego wykonania polecenia wypłaty z zagranicy należy dostarczyc zleceniodawcy dane:

 • - nazwa odbiorcy oraz adres
 • - numer rachunku w standardzie IBAN ( tj.rachunek w formacie NRB poprzedzony literami PL (razem 28 znaków) 
 • - kod SWIFT Banku: POLUPLPR

 

Dyspozycja przekazu w obrocie dewizowym - dokument

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.