Bank Spółdzielczy w Szepietowie pod pierwotną nazwą "Kasy Spółdzielczej" został założony w 1955 r. na skutek przekształcenia punktu kasowego Kasy Spółdzielczej w Wysokiem Mazowieckiem. W roku 1962 stanowisko Kierownika Kasy objął Ireneusz Roszkowski, który następnie już jako Dyrektor Banku i Prezes Zarządu kierował Bankiem do września 1998 r.
W 1977 r. Zarząd i Rada nadzorcza Banku podjęły decyzję o rozbudowie i modernizacji siedziby Banku. W okresie 18 miesięcy dobudowano 1/3 budynku i zmodernizowano część istniejącą, dostosowując do potrzeb i wymogów. Dzięki temu warunki obsługi klientów stały się niewspółmiernie lepsze w porównaniu do tych z pierwszych lat działalności. Największy wkład w rozwój Banku w tym okresie wnieśli ówczesny dyrektor Ireneusz Roszkowski oraz jego zastępca Adam Mystkowski.
Od początku istnienia Banku głównymi jego zadaniami była działalność kredytowa, oszczędnościowa oraz obsługa kasowa ludności z terenu gminy i jej okolic. Przez lata funkcjonowania Banku jego polityka finansowa jak i samorządowa była przejrzysta i nie wykraczała poza obowiązujące normy prawne, co w przypadku działalności instytucji zaufania publicznego jest elementem fundamentalnym.
Lata 1994-1995 to lata kolejnych przeobrażeń bankowości spółdzielczej, następnie restrukturyzacja BS i BGŻ, w wyniku której powstają Banki Regionalne w formie spółek akcyjnych, zrzeszając Banki Spółdzielcze, które utrzymały się na rynku finansowym. Jako pierwszy powstał w 1995 roku Warmińsko-Mazurski Bank Regionalny z siedzibą w Olsztynie, który został założony przez Banki Spółdzielcze z pięciu województw, w tym także Bank Spółdzielczy w Szepietowie.
W 1989 r. nastąpiły wielkie zmiany w warunkach społeczno - politycznych, ekonomicznych i gospodarczych w naszym kraju. Zmiany te zaważyły na przyszłej działalności Banków Spółdzielczych.
W tym też okresie (wrzesień 1998 r.) po 36 latach pracy na zasłużoną emeryturę odszedł dotychczasowy Dyrektor i Prezes Zarządu Ireneusz Roszkowski. Jego następcą został dotychczasowy pracownik Banku - Krzysztof Radziszewski.

Pomimo powstania nowych koordynatorów działań finansowych BS-ów w formie Banków Regionalnych, NBP ustala dla Banków Spółdzielczych nowe progi kapitałowe - 300 tys. EURO środków własnych musi posiadać każdy bank, by móc funkcjonować samodzielnie. Nie wszystkie banki posiadają tyle funduszy, by utrzymać się samodzielnie na rynku bankowym, dlatego też łączą się ze sobą. Tak też stało się u nas. Zarząd, Rada i Dyrekcja podjęły działania w celu pozyskania brakujących kapitałów poprzez połączenie się z innym bankiem. Nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli w dniu 21.11.1998 r. podjęło uchwalę połączenia się Banków Spółdzielczych w Szepietowie i Nowych Piekutach. Bank w Szepietowie został bankiem wiodącym.
Bank Spółdzielczy efektywnie uczestniczył w gminnym rynku finansowym obejmując swą działalnością społeczność lokalną, samorządy i firmy gminy Szepietowo, jak i Nowe Piekuty, przyczyniając się w ten sposób do zatrzymywania pieniędzy w gminie i sterowania ich przepływem. Dynamicznie rozwijające się gminy zgłaszały duże potrzeby kapitałowe, które Bank zaspakaja poprzez aktywne uczestniczenie w rynku międzybankowym. W pierwszym półroczu 2001 rozszerzył swą działalność o obsługę dewizową oraz rozpoczął wydawanie klientom Banku kart płatniczych krajowych i międzynarodowych.
Dokapitalizowanie Banku umocniło jego pozycję na rynku lokalnym oraz pozwoliło na wyjście poza jego obręb. W 2005 r. w Białymstoku powstała pierwsza Filia Banku, która w skutek szybkiego rozwoju w 2007 r. została przekształcona w Oddział.
Powiększający się zasięg działalności oraz ciągła potrzeba podnoszenia poziomu obsługi Klienta sprawiły, że Rada Nadzorcza i Zarząd Banku podjęli decyzję o budowie nowej siedziby - Centrali Banku.
Rok 2006 - to rok wielkich przemian, które obejmowały zmianę nazwy i wizerunku Banku, oraz przeniesienie się do nowo wybudowanej siedziby. Nowe logo i nazwa - Spółdzielczy Bank Rozwoju - odzwierciedlają w pełni kierunek, w jakim SBR Bank podążał już od lat. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie obsługi Klientów, bardzo korzystna i bogata oferta produktowa oraz nowoczesny wizerunek, pozwalają na konkurowanie z bankami komercyjnymi. Mając Centralę, 10 Oddziałów i 10 punktów obsługi klienta, sytuacja ekonomiczna Banku wciąż się poprawia i sprzyjać ona będzie dalszej, lepszej realizacji postawionych przed Bankiem zadań. Podejmowane decyzje i osiągane wyniki świadczą o słuszności wybranego kierunku rozwoju Banku. Rozwój ten współtowarzyszy także naszym Klientom i pracownikom, którzy zbudowali ten Bank, a dziś tworzą jego jakość.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.