RACHUNKI:

- Wykaz dokumentów wymaganych do otwarcia rachunku bankowego

- Wniosek o otwarcie rachunku

- Wniosek w sprawie korzystania z systemu Internet Banking

- Zmiania danych

 

 

KARTY PŁATNICZE
- Wniosek o wydanie debetowej karty płataniczej
- Wniosek o wydanie duplikatu debetowej karty płatniczej
- Zmiana limitów transakcyjnych do kart

- Wniosek o ponowne generowanie PIN

- Dyspozycja zablokowania dostępu/odblokowania dostępu/zresetowania hasła do portalu kartowego

- Zgłoszenie zablokowania debetowej karty płatniczej

- Zgłoszenie reklamacji debetowej karty płatniczej

- Zgłoszenie Szkody Bezpieczna Karta

 

KARTY KREDYTOWE

- Wniosek o wydanie karty kredytowej

- Wniosek o wydanie duplikatu karty kredytowej

- Wniosek o wydanie karty kredytowej Użytkownikowi karty
- Wniosek o zmianę wysokości limitu kredytowego
- Wniosek o zmianę limitów transakcyjnych

- Zgłoszenie reklamacji

- Zgłoszenie blokady

- Wniosek o ponowne generowanie PIN

- Wniosek o zmianę limitu karty kredytowej

- Wniosek o zmianę danych Kredytobiorcy / Użytkownika karty

- Zgłoszenie Szkody Bezpieczna Karta

 

KREDYTY
- Wniosek o kredyt / promesę

- Oświadczenie majątkowe

- Informacja o Wnioskodawcy/Kredytobiorcy/Poręczycielu prowadzącym działalność gospodarczą

- Uproszczony plan przedsięwziecia inwestycyjnego

- Bilans uproszczony

- Dodatkowe informacje do bilansu

- Rachunek wyników uproszczony

- Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta

- Oświadczenie o braku wymagalnych zobowiązań wobec ZUS / KRUS / US / UG

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.