BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

 

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) to instytucja powołana w 1997r. przez banki i Związek Banków Polskich. BIK gromadzi, przechowuje oraz przetwarza informacje o danych z wniosków kredytowych oraz o aktualnych zobowiązaniach i historii kredytowej oraz danych osobowych Klientów banków oraz SKOK-ów przekazanych przez te instytucje. Dane gromadzone przez BIK dotyczą Klientów indywidualnych i przedsiębiorców.

Dane o zobowiązaniach są przetwarzane przez BIK, oraz udostępniane bankom i innym instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych, zgodnie z Ustawą Prawa Bankowego. W przypadku zobowiązań wygasłych BIK udostępnia przetwarzane dane na podstawie udzielonej przez Klienta zgody indywidualnej, przez wskazany przez klienta okres. BIK może również udostępniać dane bez zgody Klienta w okresie 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w sytuacji, gdy Klient dopuścił się opóźnienia w spłacie powyżej 60 dni, i upłynęło 30 dni od poinformowania Klienta o zamiarze przetwarzania. Przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania dla celów statystycznych przez okres 12 lat nie wymaga zgód Klientów.

Aby sprawdzić swoją historię kredytową w BIK, a także uzyskać ocenę scoringową BIK, należy wypełnić odpowiedni formularz wniosku o raport, dostępny na stronie www.bik.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta BIK. Wnioski składane drogą korespondencyjną należy przesyłać do siedziby Biura Obsługi Klienta listem poleconym. W przypadku wystąpienia danych, które według zainteresowanego są niezgodne ze stanem rzeczywistym, należy skierować reklamację do instytucji, która przekazała te informacje do bazy BIK.

Dane posiadane przez BIK to przede wszystkim dane pozytywne, wskazujące na postępowanie klientów zgodne z warunkami zawartymi w umowie kredytowej. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązań przez Klienta, który posiada pozytywną historię kredytową, daje możliwość przedstawienia pozytywnego wizerunku finansowego.
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Informacje o celu ich używania i zmianie ustawień znajdują się TUTAJ.
Niedokonanie zmian ustawień na blokujące zapisywanie plików cookies jest wyrażeniem zgody na ich zapisywane.